ภาพเป็นข่าว

ส.ว.ลุยระดมจัดเสวนาผลักดันโครงการดิจิทัลสร้างแพลตฟอร์ม

30 มิถุนายน 2020 เวลา 16:47
ส.ว.ลุยระดมจัดเสวนาผลักดันโครงการดิจิทัลสร้างแพลตฟอร์ม
เปิดอ่าน 65

วุฒิสภา เตรียมจัดเสวนาดิจิทัลสร้างชาติ ดัน สร้างแพลตฟอร์มบริหารข้อมูลขนาดใหญ่

พลตำรวจเอก เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา โฆษกคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมด้วยนายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ และกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อเชิญชวนสื่อมวลชน เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Thailand Digital Platform) “One Country One Platform” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ก.ค. ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
นายประเสริฐ  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการปรับปรุง พัฒนาระบบ และการบูรณาการฐานข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐ กล่าวว่า โครงการสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และนำเสนอกรอบแนวคิดเกตเวย์ดิจิทัลกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนบริการดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐและการบูรณาการข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนผ่านโครงการบัตรดิจิทัลแห่งชาติ รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นสาระสำคัญในรายงานผลการศึกษาไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม One Country One Platform ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยของรัฐ

สำหรับกรอบแนวคิดของเกตเวย์บริการดิจิทัลที่นำเสนอนั้นจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมบริการดิจิทัลของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของภาครัฐจะยังคงทำงานผ่านระบบของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ หรือ Government Data Exchange (GDX) ที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งเกตเวย์บริการดิจิทัลที่นำเสนอนั้น เป็นเพียงตัวกลางในการให้บริการรับส่งข้อมูลของแต่ละบริการดิจิทัลที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ติดตั้งไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เกตเวย์บริการดิจิทัล โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม One Country One Platform จะเป็นโครงการที่บูรณาการข้อมูลและบริหารข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


ทั้งนี้ ในงานสัมมนา จะนำเสนอความเป็นมาการบริหารจัดการข้อมูล รูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการให้บริการภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการ Thailand National Card IDX เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการบริการดิจิทัลระหว่างรัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน โดยผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของเพจ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ในวันและเวลาดังกล่าวได้Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน