Hot social

'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ 'บิ๊กแดง' และย้ายโอน 'ณรัชต์ 'เป็นรองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 11

15 กันยายน 2020 เวลา 14:19
'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ  'บิ๊กแดง' และย้ายโอน 'ณรัชต์ 'เป็นรองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 11
เปิดอ่าน 5,463

'ในหลวง ' ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน พระบรมราชานุมัติ รับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญ บรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน จำนวน 2 ราย

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2563 มีคำสั่งจากสำนักพระราชวังที่ 182 / 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติ รับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะรายจำนวน 2 ราย คือ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองเลขาพระราชวังระดับ 11 และ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นรองเลขาธิการพระราชวังระดับ 11

 
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 , มาตรา 14 , มาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ 2560 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 15 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์ 2560 ข้อ 11 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2563 ข้อ 29 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 2560 และข้อ 4 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งแก้ไขเพิ่มเติม 2563 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป  ลงชื่อ พลอากาศเอก สถิตพงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง

สำหรับ พลเอก อภิรัชต์ และ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 20 ซึ่งจะเกษียณราชการ 30 กันยายนนี้ พร้อมกัน
Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน