Hot social

'ราชทัณฑ์' ไล่ออก 12 ราย ขรก.ประพฤติมิชอบ

21 พฤษภาคม 2020 เวลา 11:19
'ราชทัณฑ์' ไล่ออก 12 ราย ขรก.ประพฤติมิชอบ
เปิดอ่าน 225

กรมราชทัณฑ์ ลงโทษข้าราชการทำผิดวินัย ทำให้เสื่อมเสีย เป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการประชุม อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2/2563  เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ​โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวน 15 ราย มีมติ

ไล่ออกจากราชการ 12 ราย มีพฤติการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ 1. ถูกดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง (2 ราย) 2.ยึดโทรศัพท์มือถือจากผู้ต้องขัง แต่เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญาและวินัย (1 ราย) 3. ลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปภายในเรือนจำ (1 ราย) 4. ปลอมลายมือชื่อเพื่อเบิกค่าตอบแทนวิทยากร (1 ราย) 5. ปล่อยปละละเลยให้ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวใช้โทรศัพท์มือถือ เงินสด มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาที่มาเยี่ยม และตัดต้นไม้ของเรือนจำโดยไม่รับอนุญาต (1 ราย)
 6. มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการลักลอบโยนโทรศัพท์มือถือและยาเสพติดเข้าเรือนจำ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน (1 ราย) 7. ลักลอบนำยาแก้ปวดเฉียบพลัน ทรามาดอล เข้าไปให้ผู้ต้องขังรับประทานและจำหน่ายในเรือนจำโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน (1 ราย) 8. เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขัง เพื่ออำนวยความสะดวกดูแลผู้ต้องขังภายในเรือนจำ (1 ราย)  และ 10. ขาดราชการเกิน 15 วัน (3 ราย)

    ที่ประชุมยังมีมติให้ออกจากราชการ 1 ราย กรณี ถูกกล่าวหาว่านำโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้ผู้ต้องขังภายในเรือนจำโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน รวมถึงมีมติ ปลดออกจากราชการอีก 2 ราย เป็นกรณี ขาดราชการเกิน 15 วัน 1 ราย และรับเงินเป็นค่าตอบแทนลักลอบนำบุหรี่เข้าภายในเรือนจำ 1 ราย 


พ.ต.อ.ณรัชต์ ยังกล่าวต่อไปว่า กรมราชทัณฑ์ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีข้าราชการส่วนน้อยที่มีพฤติการณ์ กระทำผิด จึงได้มีการพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิด เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                   ราชทัณฑ์ต่อไปAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน