Hot social

เปิดยื่นอุทธรณ์ประกันสังคม "ผู้ว่างงาน" พร้อมเช็ค 3 ขั้นตอนรอรับเงิน

18 พฤษภาคม 2020 เวลา 16:06
เปิดยื่นอุทธรณ์ประกันสังคม "ผู้ว่างงาน" พร้อมเช็ค 3 ขั้นตอนรอรับเงิน
เปิดอ่าน 1,024

"ประกันสังคม" เปิดศูนย์ยื่ตอุทธรณ์ กรณีว่างงานแต่ยังไม่ได้เงิน พร้อมเช็ค 3 ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ

วันที่ 18 พ.ค. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานว่า เราเปิดศูนย์อุทธรณ์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อแก้ปัญหาให้กับ ลูกจ้าง นายจ้าง ที่ได้รับการปฏิเสธหรือยังไม่ได้รับเงินทดแทน มาที่นี่ที่เดียวเราจะแก้ปัญหาให้คุณทจนถึงวันนี้ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ประกันสังคมจ่ายเงินทดแทนไปแล้ว จำนวน 984,005 ราย 

ส่วนผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์แล้วยังไม่ได้เงิน หรือได้รับหนังสือแจ้งปฏิเสธการจ่าย สามารถยื่นเรื่องต่อ "ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19)" สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ทุกพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด และในส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยทุกศูนย์ฯ เปิดให้บริการในวันราชการ เวลาทำการ 08.00 น. ถึง 18.00 น. 
สำหรับผู้ประกันตนที่กำลังจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วขอให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

1.ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้

2.ตรวจทานข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารให้ถูกต้องในการยื่นของรับสิทธิ 

3.หากนายจ้างสามารถเป็นฝ่ายรวบรวมแบบขอรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานของนายจ้างเพื่อยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมจะเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น
Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน