Hot social

เปิดภาพปรับปรุง "ถนนข้าวสาร" โฉมใหม่ คืบหน้าแล้ว 91% เตรียมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ พ.ค.นี้

14 พฤษภาคม 2020 เวลา 19:42
เปิดภาพปรับปรุง "ถนนข้าวสาร" โฉมใหม่ คืบหน้าแล้ว 91% เตรียมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ พ.ค.นี้
เปิดอ่าน 953

กทม.ชงหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนผู้ค้า เตรียมเปิด "ถนนข้าวสาร" โฉมใหม่ หลังกทม.ปรับปรุงแล้วเสร็จไม่เกิน ส.ค.

วันที่ 14 เม.ย. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าและรับทราบปัญหาโครงการงานปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและกทม. ภายหลังสำนักงานเขตพระนคร ดำเนินโครงการงานปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนข้าวสาร ให้มีความสวยงามสะอาด กว้างขวาง และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 

โดยปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายและปูพื้นด้วยวัสดุสวยงาม คงทน และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย รวมทั้งรองรับการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย บริเวณถนนข้าวสาร โดยการจัดขนาดแผงค้าที่เหมาะสม และแบ่งโซนการขายสินค้าตามประเภทสินค้า รวมถึงให้ กทม.กำกับดูแลมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้มีอิทธิพล และไม่ให้ผู้ค้านอกบัญชีหรือผู้ค้าจรเข้ามาเพิ่มจำนวนผู้ค้าในถนนข้าวสาร โดยกรณีมีผู้ค้าที่มีความเหมาะสมมาแสดงความจำนงเพิ่มเติม จะใช้วิธีการจับสลากในการหมุนเวียนผู้ค้า รวทถึงพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก 

ทั้งนี้ จะเริ่มต้นสัญญาปรับปรุงวันที่ 30 ม.ค.2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 พ.ค.2563 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ระยะทาง 400 เมตร กว้าง 16 เมตร ปริมาณพื้นที่ 6,400 ตารางเมตร มีเนื้องานประกอบด้วย ดำเนินการรื้อถอนพื้นทางเท้าเดิม พื้นที่ประมาณ3,120 ตารางเมตร

​ปรับปรุงผิวทางและทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 6,400 ตารางเมตร จัดทำรางระบายน้ำพร้อมฝาขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร ปรับปรุงพื้นปูหินแกรนิต (ผิวพ่นไฟ) ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ความหนา ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ติดตั้งเสา STAINLESS DAI 4" สูง 0.70 ม. ชนิดเก็บลงพื้นได้ เพื่อเป็นแนวกั้นระหว่างผู้ค้าแผงลอยและผู้ประกอบการในอาคาร ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าแบบฝังพื้นและกันน้ำ พร้อมงานเดินสายไฟ เสริมขอบบ่อ TOT และเสริมขอบบ่อไฟฟ้า
นายสกลธี กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้ กทม.ปรับภูมิทัศน์ ถนนข้าวสาร และถนนเยาวราช เป็นจุดแลนด์มาร์กให้สวยงาม โดยเริ่มนำร่องปรับภูมิทัศน์ถนนข้าวสารเป็นที่แรกความคืบหน้าของงาน ปัจจุบันคืบหน้า 91 % คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 18 พ.ค.2573 ซึ่งเร็วกว่าสัญญา 10 วัน และในวันที่ 20 พ.ค.2563 สำนักงานเขตพระนครจะจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง เพื่อพัฒนาทำความสะอาดถนนทั้งเส้น สำหรับการกลับมาทำการค้าในพื้นที่ หากอยู่ในสถานการณ์ปกติ และดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ สามารถเปิดทำการค้าได้เลย เนื่องจากสำนักงานเขตได้หารือร่วมกับเจ้าพนักงานจราจร และกำหนดให้เป็นจุดผ่อนผันสำหรับทำการค้าเรียบร้อยแล้ว อาจจะกำหนดการเปิดไว้คร่าวๆ ประมาณวันที่ 1 ก.ค.2563 หรือ 1 ส.ค.2563 

"ระหว่างนี้มอบหมายเขตประชุมหารือร่วมกับกลุ่มผู้ค้าถึงแนวทางการวางรูปแบบแผงค้าภายในถนนข้าวสารให้มีความสวยงามและเป็นไปในทางเดียวกัน เนื่องจากการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ถนนอย่างเดียว ในส่วนของแผงค้าก็จะเปลี่ยนรูปแบบด้วยเพื่อให้มีความเหมาะสม สวยงาม และมีอัตลักษณ์ที่เข้ากับถนนด้วย"นายสกลธี กล่าว


นายสกลธี กล่าวต่อว่า ในเบื้องต้นประชาคมผู้ประกอบการถนนข้าวสารได้ออกแบบแผงค้าในรูปแบบต่างๆ ของร้านค้า อาทิร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านสักเจาะ ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า โดยมีรูปแบบลักษณะของแต่ละร้านต่างกันออกไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบและหาสปอนเซอร์เพื่อจัดหางบประมาณมาจัดทำแผงค้า โดยภายหลังจากปรับปรุงทั้งสองส่วนแล้วเสร็จ นอกจากถนนจะสวยงามมีอัตลักษณ์แล้ว เจ้าหน้าที่เขตจะทำงานได้ง่ายขึ้น หากพบแผงค้าที่มีรูปแบบอื่นหรือแตกต่างออกไป ก็จะทราบทันทีว่าเป็นผู้ค้าภายนอก ไม่ใช่ผู้ค้าที่ลงทะเบียนไว้กับเขต 

"ในส่วนของผู้ค้าสำนักงานเขตพระนครเคยสำรวจ มีจำนวนผู้ค้าประมาณ 250 ราย แต่ต้องนำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม2563 มาพิจารณาด้วยว่า ผู้ค้าตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ โดยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. อาจพิจารณาขยายเวลาทำการค้าเพิ่มขึ้นจากเดิม ที่ให้ทำกาารค้าเวลา 12.00 -24.00 น. อาจแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงแรกตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. เพื่อให้สามารถรองรับผู้ค้ารายเดิมในถนนข้าวสารและผู้ค้ารายใหม่ที่จะมาทำการค้าภายในถนนข้าวสารด้วย"นายสกลธี กล่าว

นายสกลธี กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ กทม.จะต่อยอดพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ถนนไกรสีห์ ซึ่งปัจจุบันได้ขอจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะพัฒนาปรับปรุงถนนตานี และถนนรามบุตรีเพิ่มเติมให้พื้นที่ใกล้เคียงถนนข้าวสารมีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด เพื่อเป็นแลนด์มาร์ค หรือถนนต้นแบบ สำหรับจุดท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯต่อไปAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน