Hot social

www.เยียวยาเกษตรกร.com โอนจ่ายเงินเยียวยา 5 พันบาท วันละ 1 ล้านคน

14 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:17
www.เยียวยาเกษตรกร.com โอนจ่ายเงินเยียวยา 5 พันบาท วันละ 1 ล้านคน
เปิดอ่าน 257

“เยียวยาเกษตรกร” 5 พันบาท ธ.ก.ส.โอนวันแรก 15 พ.ค.นี้ให้ "เกษตรกร" 1 ล้านราย พร้อมจ่ายทุกวัน วันละ 1 ล้านคน

จากกรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อรับแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. แจ้งโอนเงินเยียวยาเกษตรกรเข้าบัญชีธนาคารอื่น ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมาตรการ “เยียวยาเกษตรกร” เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ไม่เกิน 10 ล้านราย ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมวงเงินของโครงการฯ ไม่เกิน 150,000 ล้านบาทนั้น
ความคืบหน้า วานนี้ (13 พ.ค.63) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการ เยียวยาเกษตรกร ว่าธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รายละ5,000 บาท รอบแรกในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ จำนวน1 ล้านราย และดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรทุกวันๆละ 1 ล้านราย


อย่างไรก็ตาม กรณีเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส. สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่นๆ ได้ โดยเตรียม 1.หมายเลขบัตรประชาชน 2.หมายเลขโทรศัพท์ 3.เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่น และเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com 

จากนั้นทำตามขั้นตอนหรือดูได้ที่ลิงค์นี้ วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกรจาก ธ.ก.ส. เพื่อรับเงิน 15,000 บาท  ได้เลย

กระทรวงเกษตรกรฯได้รับแจ้งจากนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะนายทะเบียน ว่า ขณะนี้สำนักงบประมาณ ได้โอนงบประมาณให้ สศก. เรียบร้อยแล้วจำนวน 150,000 ล้านบาท โดย สศก. ดำเนินการจ่ายเช็คให้ ธ.ก.ส. ในวันนี้แล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นรอบแรก จำนวน25,000 ล้านบาท และรอบต่อไปในวันที่ 20 พฤษภาคม 25,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะจ่ายให้กับ ธ.ก.ส. ทุกอาทิตย์ รวม 6 งวด เพื่อให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรต่อไป

158938171758

"วันนี้ถือว่ามีข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกร ถึงความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือสศก. ทำหน้าที่นายทะเบียน รวบรวมและจัดทำระบบคัดกรองที่ถูกต้อง เพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกร โดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชี จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563"

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาเป็นเกษตรกร ไม่เกิน 10 ล้านราย ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมวงเงินของโครงการฯ ไม่เกิน150,000 ล้านบาท

ที่มา: เฟซบุ๊ก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน