Inside ครม.

ค่าน้ำ ค่าไฟ ก๊าซ น้ำมัน รัฐช่วยอะไรบ้าง

12 เมษายน 2020 เวลา 14:02
ค่าน้ำ ค่าไฟ ก๊าซ น้ำมัน รัฐช่วยอะไรบ้าง
เปิดอ่าน 3,509

เปิดมาตรการดูแลค่าครองชีพ ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ก๊าช น้ำมัน

               ผลสำรวจของ SUPER POLLเรื่อง ความต้องการของประชาชน เพื่อรอดพ้นโควิด-19 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย.ที่ผ่านมา ประชาชนกว่าร้อยละ 95 ต้องการให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยลดค่าไฟฟ้าลงอีก เพราะรัฐบาลขอให้ประชาชนอยู่บ้าน ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 85.5 ต้องการให้รัฐบาลสร้างงานในชนบทช่วงคนกลับต่างจังหวัดแก้ภัยแล้ง ส่วนร้อยละ 85 ต้องการให้ภาครัฐลดราคาน้ำมันลงอีก และร้อยละ 82.5 ต้องการกระทรวงการคลังแจกเงินทุกคน เพื่อเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข 

 

                จะเห็นว่าประชาชนต้องการให้รัฐบาลช่วยลดค่าครองชีพในยามที่กำลังเผชิญวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าน้ำมัน และการแจกเงินเหมือนที่กระทรวงการคลัง ดำเนินการอยู่ขณะนี้
               สำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าครองชีพ ล่าสุดคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

               1.มาตรการค่าไฟฟ้าฟรีกับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ไม่เกิน 5 แอมป์จาก 50 หน่วย เป็น 90 หน่วยต่อเดือน ช่วยในระยะเวลา 3 เดือน เม.ย.– มิ.ย.2563

 

               2.การขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ไม่เกิน 5 แอมป์ไม่เกิน 6 เดือนเริ่ม เม.ย. ถึง มิ.ย.2563

 

               ขณะที่กระทรวงพลังงาน มีมาตรการช่วยค่าไฟฟ้า

               1.คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก จำนวน 23 ล้านราย โดยขณะนี้ยังเปิดลงทะเบียนและกำลังทยอยจ่ายเงิน

               2.ดูแลอัตราค่าไฟฟ้า โดยตรึงอัตราค่าเอฟที เดือน พ.ค.2563 ในอัตรา -11.60 สตางค์ต่อหน่วย หรือ ลดลง 11.60 สตางค์ต่อหน่วย จากค่าไฟฟ้าฐาน คิดเป็นวงเงินประมาณ 4,534 ล้านบาท

 

               3.ลดค่าไฟฟ้าในอัตราร้อยละ3 ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 3 เดือน เม.ย.– มิ.ย. 2563

 

               4.มาตรการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการ ให้ผ่อนผันการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3-7 เช่น กลุ่ม SMEs โรงงานอุตสาหกรรม และโรงแรม ให้มีผลตั้งแต่ เดือนเม.ย.-มิ.ย.2563

 

               5.ลดค่าไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ 30 ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมหรือหอพักที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นที่พักหรือโรงพยาบาลสนาม 2 รูปแบบ คือ ที่พักหรือโรงพยาบาลสนามที่ใช้พักฟื้นผู้ป่วยโรคโควิด-19 และที่พักหรือโรงพยาบาลสนามที่ใช้สังเกตอาการของผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังฯ

 

               6.ขยายเวลาการชำระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะอย่าง (ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย) ตลอดจนไม่คิดค่าปรับ (ดอกเบี้ย) ตลอดระยะเวลาการผ่อนผัน โดยไม่มีการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว และผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล


               ส่วนมาตรการช่วยค่าก๊าซ 1.การปรับลดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม LPG ลง 45 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม 3 เดือน2.ปรับลดราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ ลง 3 บาท/กิโลกรัม เหลือ 10.62 บาท/กิโลกรัม3 เดือน และตรึงราคา NGV สำหรับรถทั่วไปต่อเนื่องไปอีก 5 เดือน 

 

                ขณะที่ค่าน้ำ 1.ลดค่าน้ำประปา 3 % ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท 3 เดือน พ.ค.-ก.ค.2563 2.ขยายเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และกิจการที่ให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย และสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน 3.คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ตั้งแต่เดือน พ.ค.2563 เป็นต้นไป

 

                ปิดท้ายด้วยเรื่องราคาน้ำมัน แม้ปัจจุบัน ราคาน้ำมันจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ภาครัฐก็เตรียมมาตรการไว้รองรับ เช่น 1.ลดอัตราสำรองน้ำมันดิบตามกฎหมาย 2.ลดเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้นดีเซลบี 20 ลดลง 25 สตางค์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันทุกชนิดลดลงทันที 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้นดีเซลบี 20 ลดลง 25 สตางค์ต่อลิตรAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน