Inside ครม.

เจาะแฟ้มครม.ฝ่าวิกฤติไวรัส ลุ้นจ่าย 5 พันประกันสังคม

30 มีนาคม 2020 เวลา 20:15
เจาะแฟ้มครม.ฝ่าวิกฤติไวรัส ลุ้นจ่าย 5 พันประกันสังคม
เปิดอ่าน 4,698

แง้มวาระ กห. ดันซื้อเรือยกพลขึ้นบกรองรับเรือดำน้ำ อุตฯผ่อนผันพท.ลุ่มน้ำชั้น1บี ทำเหมืองแร่

31 มี.ค. “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม นั่งประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เร้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้

สำหรับวาระการประชุมสำคัญ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เตรียมเสนอ ครม.ให้สำนักงานประกันสังคม แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท เหมือนกับที่กระทรวงการคลังแจกแรงงานนอกระบบคนละ 5 พันบาท นาน 3 เดือน

สำหรับวาระเพื่อทราบ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2562

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม รายงานผลการตรวจสอบรับรองงบการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และความก้าวหน้าผลการดำเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล 4 คณะ (ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงานรายงานมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

 
ส่วนวาระเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือว่า ครม.เห็นชอบอนุมัติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข  เสนอร่างกฎกระทรวงการอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 2 พ.ศ. ....

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เสนอการแต่งตั้งกงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ (นายกฤษณะ ไจยตันยะ)

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา)

นายอุตตม ยังเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509

 

 

 

 

 


ปิดท้ายด้วยวาระเพื่อพิจารณา พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ขออนุมัติให้กองทัพเรือดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำระยะที่ 1 จำนวน 1 ลำ

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เสนอการบริจาคเงินในการเพิ่มทุนของสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19

นายอุตตม ยังเสนอการใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการเพิ่มทุน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่และเพื่อจัดตั้ง สถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ของนายลำพูน กองศาสนะ ที่จังหวัดสตูล

นายสุริยะ ยังเสนอการลดหย่อนค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินโรงไฟฟ้าจะนะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน