Inside ครม.

เปิดแฟ้มครม. ชงวันเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น

18 พฤศจิกายน 2019 เวลา 20:14
เปิดแฟ้มครม. ชงวันเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น
เปิดอ่าน 278

มหาดไทย เสนอกฎกระทรวงสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น

 

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ประจำวันที่ 19 พ.ย.62   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมเป็นประธาน  วาระที่อยู่ในความสนใจทางการเมืองแรกๆ หนีไม่พ้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ร่างพระราชฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือบางส่วน ในท้องที่ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และ เสนอ อุทยานธรณีโคราช เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

 กระทรวงมหาดไทย เสนอ  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป รวม 2  ฉบับ

 

และ ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิด หรือ บางประเภทภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก พื้นที่ต่อเนื่อง และฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์  และ ในพื้นที่บางส่วน เช่น ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า แขวงราชบพิธ  เป็นต้น

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม เสนอ ร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในการขนส่ง

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  เสนอ รายงานผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่อง สิทธิ และเสรีภาพ ในชีวิตและร่งกาย และสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ทหารซ้อมทรมานบุคคลผู้ต้องสงสัยในระหว่างถูกควบคุมตัว

 

นอกจากนี้ กสม. นำเสนอ รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฏหมาย กฎ ระเบียบ หรือ คำสั่งใด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษชน กรณีกรมวิชาการเกษตรดำเนินการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอตซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่รอผล

 

วาระแต่งตั้ง  หลายกระทรวงเสนอ แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษกของกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงพลังงาน และกระทรวงยุติธรรม รวม 7 ตำแหน่ง

Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน