Inside ครม.

"บิ๊กตู่" ผุดไอเดีย ประกันสังคม ปล่อยกู้ ไม่ใช่เรื่องแปลก มีมานานแล้ว 

14 พฤศจิกายน 2019 เวลา 17:31
"บิ๊กตู่" ผุดไอเดีย ประกันสังคม ปล่อยกู้ ไม่ใช่เรื่องแปลก มีมานานแล้ว 
เปิดอ่าน 1,146

การนำเงินกองทุนประกันสังคมมาปล่อยกู้ไม่ใช่เรื่องใหม่และไม่ใช่เรื่องแปลกมีมานานแล้ว

 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีข้อสั่งการสำคัญ 2 ประการประกอบด้วย

 

1.ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) เร่งรัดการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงให้ครบถ้วนทุกกลุ่ม รวมทั้งรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนผู้ทำการประมงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ทำการประมงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


2.ให้กระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์และตอบสนองแก่ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่น ๆ

 

โดยข้อสั่งการนี้ ให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อบริหารราชการให้เกิดประโยชน์ โดยขั้นตอนปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องยึดกฎหมายระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก ขณะที่ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบแล้ว

 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โซเชียลมีเดียกำลังเป็นที่ฮือฮากับข้อสั่งการดังกล่าว  โดยเฉพาะกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปล่อยกู้เงิน กับผู้ที่สนใจ ซึ่งมองว่าจะเป็นไปได้อย่างไร เป็นที่ขบขันกันต่างๆนาๆ


ทั้งนี้ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 สำนักงานประกันสังคม ได้มีโครงการปล่อยกู้เงินแล้ว  เชื่อโครงการ "สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน" วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม แล้วกู้เงินกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยนายจ้างสามารถขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้

 


 
 

สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดเงื่อนไขการปล่อยกู้ไว้ ภายใต้วงเงิน 10,000 ล้านบาท 1.สถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย 2. สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 51 – 200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย และ 3.สถานประกอบการที่มีลูกจ้างเกิน 200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย

 

สำหรับโครงการ "สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน" สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ปี 2555 ภายหลังรัฐบาล ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ ก็เคยมีการปล่อยกู้มาแล้วค่ะ

 

เช่นเดียวกับปี 2553 ที่สำนักงานประกันสังคม มีโครงการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกันตน ที่ต้องการซื้อบ้านและรีไฟแนนซ์ โดยมีธนาคาร 9 แห่งรวมอนุมัติวงเงิน 9,200 ล้านบาท

 

ฉะนั้น เรื่องดังกล่าว จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ และไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว
 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน