Inside ครม.

แย้มเอกสาร 22 ฉบับ ก่อนผู้นำอาเซียน-คู่เจรจา ลงนาม

31 ตุลาคม 2019 เวลา 16:52
แย้มเอกสาร 22 ฉบับ ก่อนผู้นำอาเซียน-คู่เจรจา ลงนาม
เปิดอ่าน 479

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 จะมีการออกแถลงการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

 

ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ปี 2562 มีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่  2 – 4 พฤศจิกายน  โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ซึ่งนอกจากจะมีผู้นำ 10 ชาติอาเซียนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงแล้ว ยังมีผู้นำระดับโลกเข้าร่วมประชุมคับคั่ง 

 

อาทิ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นายดมิตรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีแห่งรัสเซีย นายมุนแจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นางจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ฯลฯ

 

ขณะที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ไม่ได้มาด้วยตัวเอง หากแต่ส่งตัวแทนมา คือ นายโรเบิร์ต ซี. โอไบรอัน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง มาในฐานะเป็นทูตพิเศษ และมีนายวิลเบอร์  รอสส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ มาร่วมด้วยอีกคน

 

พล.อ.ประยุทธ์ ยังเปิดเผยว่า นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา ได้โทรศัพท์มาด้วยตัวเองว่า ไม่สามารถเดินทางมาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ได้ เนื่องจากติดปัญหาภายใน เพราะเพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้ง แต่นั่นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน คือระหว่างประเทศไทยกับแคนาดา รวมถึงแคนาดากับอาเซียน

 

ไฮไลท์การประชุมอาเซียนครั้งนี้ อยู่ที่การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 แบบเต็มคณะ หรือ 35th ASEAN Summit Plenary Session ในวันที่ 2 พฤศจิกายน

 

โดยมีสาระสำคัญในการติดตามการพัฒนาและผลัดดันความคืบหน้าในประเด็นที่อาเซียนให้ความสำคัญ พร้อมกำหนดทิศทางความสำพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และภาคีนอกอาเซียน

 

สำหรับพิธีเปิดการประชุม จะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จะใช้โอกาสนี้แสดงวิสัยทัศน์ในฐานะผู้นำประเทศอาเซียนในด้านต่างๆ
 

ขณะที่ วันที่ 4 พฤศจิกายน จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 7 (7th ASEAN-US Summit) ซึ่งคาดว่า “พล.อ.ประยุทธ์” จะใช้โอกาสนี้พูดถึงกรณีที่รัฐบาลสหรัฐ ตัดสิทธิ GSP แก่สินค่าไทยหลายร้อยรายการด้วย

 

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำจะลงนามรับรองในการประชุมฯ ในเอกสารถึง 22 ฉบับ แบ่งเป็นเอกสารที่ผู้นำจะรับรอง (to be adopted) จำนวน 13 ฉบับ

 

(1) ร่างปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน (2) ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน (3) ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการยืนยันคำมั่นในความก้าวหน้าการดำเนินงานสิทธิเด็กในอาเซียน

 

(4) ร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน [สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)] (5) ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียน – จีน ว่าด้วยข้อริเริ่มความร่วมมือด้านเมืองอัจฉริยะ

 

(6) ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน – จีนว่าด้วยการสอดประสานแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 กับข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (7) ร่างแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศและแนวทางที่ไม่มีข้อผูกมัดสำหรับการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในทะเลจีนใต้

 

(8) ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนบวกสามว่าด้วยข้อริเริ่มการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง (9) ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียน – สหรัฐอเมริกาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน

 

(10) ร่างแถลงการณ์ผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดผิดกฎหมาย (11) ร่างแถลงการณ์ผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วย  ความร่วมมือเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (12) ร่างแถลงการณ์ผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน (13) ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22 ว่าด้วยความเชื่อมโยง

 

 


 

มีเอกสารที่ต้องออกแถลงการณ์ของประธานการประชุมฯ (to be issued) จำนวน  8 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 (2) ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน – จีน ครั้งที่ 22 (3) ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ 16

 

(4) ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหประชาชาติ ครั้งที่ 10 (5) ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 22 (6) ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 7 (7) ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 14 (8) ร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22

 

นอกจากนี้ ยังมีเอกสารที่รัฐมนตรีต่างประเทศจะลงนาม จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างตราสารขยายจำนวนอัครภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน