Editor-talk

จากอนค.ถึงก้าวไกล

8 มีนาคม 2020 เวลา 11:04
จากอนค.ถึงก้าวไกล
เปิดอ่าน 1,786

พิธา ยังอ่อนต่อการเมือง ฉะนั้นไม่แน่ว่าจะเป็นแค่ "นอมินี" ให้กับเจ้าของพรรคตัวจริง

เรียบร้อยไปแล้ว พรรคการเมืองใหม่ที่ชื่อ กล้า

ที่ประชุมเลือก กรณ์ จาติกวณิช เป็นหัวหน้า และ อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เป็นเลขาธิการพรรค

ความสำคัญของพรรคกล้าที่ประกาศออกมาคืออุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค ประกอบด้วย

1. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้มแข็งมั่นคง ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ปฏิบัตินิยมคู่คุณธรรม นำไทยก้าวหน้า ทันสมัย พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนเปลงและวิกฤตการณ์ของโลก

3. ระบบเศรษฐกิจเสรีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการแข่งขัน ขจัดการผูกขาด และ 4. คนไทย ครอบครัวไทย ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

นี่คือจุดยืนของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ส่วนการเปิดตัวพรรคใหม่อีกพรรคคือ พรรคก้าวไกล อันเป็นพรรคใหม่พรรคอะไหล่ของ อนาคตใหม่ที่ถูกยุบไป

แม้นว่า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะโพสต์สุดท้ายฝากไปถึงสส.ที่มั่นใจว่าประมาณ55คนที่จะย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ โดยที่ ธนาธร ไม่ได้ตามไปด้วยนั้น

แต่ธนาธร ให้ยึดมั่นคือไม่ทรยศประชาชน และสานต่อภารกิจให้สำเร็จ

คำว่าสานต่อภารกิจให้สำเร็จหมายความว่าอย่างไร พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ที่คาดหมายกันว่าจะเป็นคนนำพรรคก้าวไกล คนต่อไปนั้น ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า พรรคก้าวไกล จะสานต่อพรรคอนาคตใหม่

นั้นก็หมายความว่า อุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่8-9ข้อ พรรคก้าวไกลจะเดินตาม

จึงมีเรื่องน่าคิดว่า พรรคก้าวไกล จะมีอุดมการณ์ต่อจุดยืนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างไร จะเหมือนที่พรรคกล้า ของกรณ์ และอรรถวิชช์ ประกาศเอาไว้หรือไม่

โปรดอย่าลืมว่า ในการพิจารณาคดีอิลลูมินาติ นั้น แม้น ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยยกคำร้องก็ตาม แต่ในคำวินิจฉัยบอกว่าการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครอง ล้มล้างสถาบันนั้น ยังไม่ชัด ไม่ใช่ว่าไม่มีแนวคิดหรือไม่มีความผิด

คำว่ายังไม่ชัดของศาลอาจเอาได้ว่ามีแนวคิดแต่ยังไม่มีการกระทำ แต่ศาลฯท่านได้สั่งให้พรรคอนาคตใหม่ กลับไปแก้ไขข้อบังคับพรรค ให้เขียนให้ชัดว่า ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


อย่างไรก็ตาม อนาคตใหม่ ยังไม่ได้เปลี่ยน แต่ได้ถูกศาลฯสั่งยุบไปแล้วและตัดสิทธิ์กรรมการบริหาร10ปี

โดยที่อนาคตใหม่ ไม่ได้แก้ไขข้อบังคับพรรคเลย

เมื่ออนาคตใหม่ กลายร่างเป็น ก้าวไกล จึงมีคำถามว่า พรรคก้าวไกล จะเขียนข้อบังคับพรรคว่า จะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่

หากไม่เขียนหรือมีข้อความที่คลุมเครือไม่ชัดเจน เช่นนี้ กกต. ต้องตรวจสอบให้ละเอียดก่อนจะให้จดแจ้งหรือเปลี่ยนชื่อจากพรรคเดิมมาเป็นชื่อ ก้าวไกล

เนื่องจากเจตนารมณ์ของ พิธา และธนาธร นั้นไม่ได้แตกต่างกัน ดังนั้น พรรคก้าวไกล อันเป็นพรรคใหม่ของอนาคตใหม่ จึงไม่ได้แตกต่างกัน

ครั้งที่แล้วกกต.พลาด แต่ครั้งนี้หวังว่าคงไม่พลาดอีก

ส่วนประเด็นต่อมาคือ ธนาธร ปิยบุตร และพรรณิการ์ จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว แทรกแซง และครอบงำได้เหมือนที่ประกาศไว้จริงหรือ

แม้น ธนาธร จะประกาศไว้ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่า คณะอนาคตใหม่ จะเดินสายการเมืองท้องถิ่น และขับเคลื่อนการเมืองนอกสภา ขณะที่ ก้าวไกล ให้ทำการเมืองในสภาควบคู่กันไปก็ตาม

เพราะดูๆแล้ว พิธา ยังละอ่อนต่อโลกและการเมืองมาก จึงไม่มีใครเชื่อว่า พิธา จะเป็นผู้นำพรรคก้าวไกลตัวจริง พิธา อาจจะเป็น”นอมินี” เหมือนที่ ทักษิณ เคยใช้ สมัคร สุนทรเวช สมชาย วงศ์สวัสดิ์ และ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาแล้ว

ประการสำคัญคือ เงิน ใครจะเป็นนายทุนพรรค เพราะเรื่องเงินสำคัญ อนาคตใหม่ถูกยุบเพราะเงิน ดังนั้นคนที่หย่อนเงิน บริจาคเงินก็คือเจ้าของพรรคตัวจริง

ครั้งนี้ธนาธร คงได้บทเรียน หากจะทุ่มเงินให้พรรคคงไม่ทำแบบเดิมอีก

ต้องจับตาต่อไปว่า การขับเคลื่อนทางการเมืองแบบคู่ขนาน ระหว่าง คณะอนาคตใหม่กับ พรรคก้าวไกล ทั้งในสภาและนอกสภา ธนาธร จะปลุกคนนอกสภาได้ถึงขั้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือไม่

เพราะลำพังในสภาที่มีสส.ไม่ถึง100เสียงจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน