Editor-talk

อีกคดียุบอนค.

22 ธันวาคม 2019 เวลา 19:32
อีกคดียุบอนค.
เปิดอ่าน 1,501

หากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบมาเร็ว จะเป็นตัวเร่งให้ธนาธรและพรรคตัดสินใจลงถนน ปลุกม็อบไล่ลุงหรือไม่

ระหว่างที่กำลังรอว่า ศาลรัฐธรรมนูญ จะดำเนินการอย่างไร กับพรรคอนาคตใหม่ กรณีกกต.ส่งเรื่องให้ยุบพรรคเพราะเหตุเงินกู้191ล้านบาท

 

ยังไม่ได้ดูหนังใหญ่ ก็มีหนังตัวอย่างมาคั่นกลาง

 

จะเป็นหนังตัวอย่างที่กลายเป็นหนังดีหนังจริงจนคนดูติดงอมแงมหรือไม่ ต้องลุ้นกันระทึกว่าจะจบในปีนี้หรือจะไปต่อในปีหน้า

 

นั่นก็คือคดีอิลูมินาติ หรือคดีที่ ณฐพร โตประยูร ไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ในข้อหา กระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ในมาตรา49บัญญัติว่า บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้

 

ผู้ใดทราบว่ามีการกระทําตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวได้

  

ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคําสั่งไม่รับดําเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ดําเนินการภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นคําร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้

 

การดําเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดําเนินคดีอาญาต่อผู้กระทําการตามวรรคหนึ่ง

 

หากอ่านมาตรา49แล้ว ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เคยกล่าวเอาไว้ว่า "ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาว่าผู้ถูกร้องได้ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอำนาจเพียงสั่งการให้เลิกการกระทำเท่านั้น มิใช่กรณีร้องขอให้ยุบพรรคหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคแต่อย่างใด พูดง่ายๆ ก็คือ ในคดีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยได้เพียงสั่งยกคำร้องหรือสั่งให้เลิกการกระทำอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น”

 

 

เช่นนี้ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องขอไต่สวนจากพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากมีพยานหลักฐานครบแล้ว ฟังได้ว่า ศาลฯคงจะนัดวินิจฉัยเลย

 

ต้องลุ้นกันระทึกอีกคดี ฝ่ายอนาคตใหม่ก็ยืนยันว่าคดีนี้ไม่ถึงกับยุบพรรค แต่ฝ่ายที่ไปยื่นก็ขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่

 

หากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ จะทำให้ ธนาธร ต้องลงถนนเร็วกว่ากำหนดหรือไม่ การเมืองจะร้อนแรงขึ้น จะมีการปลุกระดมเพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้ธนาธร และอนาคตใหม่

 

สถานการณ์สุกงอมและเงื่อนไขเพียงพอในการปลุกคนออกมาไล่ลุงตามท้องถนนเหมือนที่คาดการณ์กันขนาดไหน

 

หวยจะออกอย่างไร โปรดติดตามอย่ากระพริบตา

 


Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน