Editor-talk

4 ผู้กล้าแห่ง อนค.

16 ธันวาคม 2019 เวลา 18:41
4 ผู้กล้าแห่ง อนค.
เปิดอ่าน 30,140

4 ส.ส.คือผู้กล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งสถาบันเบื้องสูง จึงไม่ใช่งูเห่า เพราะงูเห่าตัวจริงคือคนที่โหวตคว่ำ พรก.โอนกำลังพล

ในที่สุดพรรคอนาคตใหม่ก็มีมติขับ 4 ส.ส.พ้นพรรค เหลือเพียงขั้นตอนส่งต่อไปยัง กก.บห.และ ส.ส.เท่านั้น ซึ่งคงไม่มีมติอะไรเปลี่ยนแปลง

 

เป็นปรากฎการณ์ ที่ อนค.ทุ่มเก้าอี้ใส่เท้าตัวเอง

 

มันกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ที่จะต้องทำแบบนี้ ทั้งๆ ที่ระดับนำในอนาคตใหม่ ย้ำตลอดเวลาว่า ส.ส.มีเอกสิทธิ์ ส.ส.มีความคิดของตนเอง ในการเลือกที่จะลงมติหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ในทางการเมือง

 

ไม่ว่าในสภาหรือนอกสภา

 

หมายความว่า ส.ส.มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยกับ มติพรรคที่หาก ส.ส.คนนั้นเห็นว่ามันขัดต่อความรู้สึกของประชาชน ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ขัดต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ส.ส. 4 คนจึงถูกขับออก

 

 

อยากบอกว่า ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่  จารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทรบุรี กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี และ พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทรบุรี คือผู้กล้าแห่งยุคสมัย

 

ใน 4 คนนี้มีวีรกรรมแตกต่างกันไป บางคนไปร่วมเป็นองค์ประชุมเพื่อให้งานสภาเดินหน้าไปได้ บางคนโหวตหนุนร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ประเทศมีงบประมาณในการพัฒนาและกระจายความเจริญ

 

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องชื่นชมคือ การโหวตสวนมติพรรคที่ให้คว่ำ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ.2562

 

พรก.ดังกล่าวมีเนื้อหาสาระคือโอนบรรดาอัตรากำลังพล และงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศกำหนด ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในพระองค์

 

ซึ่งทั้งสองกรมทหารนั้นมีความสำคัญ กล่าวคือ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หรือ (ร.1. ทม.รอ.) นั้นเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ที่ตั้งขึ้นหน่วยแรกสุดของประเทศไทย มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์, สมเด็จพระราชินี, พระรัชทายาท, ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างใกล้ชิด ซึ่งมีภารกิจพิเศษในฐานะที่เป็นหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 1 จึงมีภารกิจนอกเหนือไปจากหน่วยทหารราบอื่นด้วย กล่าวคือ การถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, พระรัชทายาท, ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยใกล้ชิด โดยหน้าที่ของหน่วยทหารตามภารกิจดังกล่าวคือ การรับเสด็จ การแซงเสด็จ การนำเสด็จ การตามเสด็จ และการรักษาการณ์

 

ในส่วนของกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หรือ ร.11 ทม.รอ. มีชื่อเรียกอย่างง่ายว่า "ราบ 11" ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยทหารรักษาพระองค์

 

นั้นหมายถึง พรก.นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งทางรูปธรรมและทางสัญลักษณ์ แต่การที่พรรคอนาคตใหม่ มีมติให้คว่ำ พรก.ดังกล่าว จึงมีคำถามตามมามากมายว่า พรรคอนาคตใหม่ มีเจตนาอย่างไรต่อสถาบันเบื้องสูง

 

ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้อภิปรายเอาไว้ดังนี้

 

“พรรคอนาคตใหม่และตนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การอภิปรายในวันนี้เป็นไปเพื่อยืนยันอำนาจของสภาฯ ตามรัฐธรรมนูญตรวจสอบถ่วงดุลกับฝ่ายบริหาร รักษาระบบรัฐสภา ที่สำคัญที่สุดคือการรักษา ปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี มิใช่ชี้หน้าด่าคนอื่นว่าไม่จงรักภักดี การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีไม่ใช่การใช้อำนาจกระทำการใดเพื่อทำให้คนคิดว่าพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจ ด้วยเหตุผลที่อภิปรายทั้งหมด เห็นว่า พ.ร.ก.ตราขึ้นโดยไม่เป็นไปตามมาตรา 172 ตนในฐานะ ส.ส.ไม่สามารถลงมติอนุมัติ พ.ร.ก.นี้ได้”

 

นี่คือสิ่งที่ ส.ส.อนาคตใหม่ที่ถูกขับออกจากพรรค รับไม่ได้กับมติที่ฝืนความรู้สึกของพสกนิกรชาวไทยได้ขนาดนี้ ขนาดพรรคเพื่อไทย ยัง "งดออกเสียง” ยังไม่กล้าที่จะโหวตสวน

 

ฉะนั้นการที่ ส.ส.อนาคตใหม่ โหวตสนับสนุน พรก.ดังกล่าว จึงได้ทำให้เห็นว่า เขาในฐานะปวงชนชาวไทยได้แสดงออกอย่างกล้าหาญในการที่จะรักษาไว้ซึ่งสถาบันเบื้องสูง

 

แบะเมื่อถูกขับออกจาก ส.ส. เขาจึงเป็นผู้ที่สมควรเอาอย่างในการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างสง่างามและสมเกียรติ

 

4 ส.ส.ไม่ใช่งูเห่า แต่คนที่เหลือในพรรคต่างหากคืองูเห่าตัวจริง.

 

////////

 


Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน