Hot social

ราชกิจจาฯ เพิกถอน “25 ตำรับยาเสี่ยง” สกัดภัยเงียบ “พาราเซตามอล”

11 กันยายน 2019 เวลา 13:25 น.
เปิดอ่าน 39

สกัดอันตรายจากปัญหาการใช้ยาพาราเซตามอล ราชกิจจาฯ ประกาศเพิกถอน “25 ตำรับยาเสี่ยง”

กิน “พาราเซตามอล” อันตรายกว่าที่คิด แม้จะเป็นยาแก้ปวดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเมื่อกินอย่างถูกต้อง แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการกินยานี้ในปริมาณที่มากเกินไปในระยะเวลานานต่อเนื่อง อาจทำให้เสียชีวิตได้ เนื่องจากมันมีผลเสียร้ายแรงต่อตับ 

 

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกราชกิจจานุเบกษามาชี้แจงในเรื่องนี้ว่า พบปัญหาจากการใช้ยาพาราเซตามอลมากขึ้น ทั้งอาการแพ้ยา เกิดพิษต่อตับ หรือจากการใช้ยาซ้้ำซ้อนหรือเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ  การใช้ยาร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 

 

เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยาจึงระงับ 25 ตำรับยาเสี่ยง ไม่ดําเนินการแก้ไขทะเบียนตํารับยา  ซึ่งอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยาได้

 

25 ตำรับยา ได้แก่

 

 

 

 

เพื่อความปลอดภัย ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 5 วัน

 

หลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

 

หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา

 

และหากกินยาแล้วเกิดอาการ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

 

 

 

อ่าน : ราชกิจจาฯ ประกาศเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 25 ตำรับ “พาราเซตามอล” ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา