ประชาสัมพันธ์

มท.2 ประชุมโครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน

23 สิงหาคม 2019 เวลา 14:16 น.
เปิดอ่าน 43

มท.2 ประชุมโครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน

วันนี้ (23 ส.ค. 62) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมดอกแก้ว กระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย”
 

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนให้เดินหน้าผลักดัน โครงการดังกล่าว โดยมี 4 เป้าหมาย ดังนี้

 

1. “เพิ่มสัดส่วนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานให้ใกล้เคียงร้อยละ 100”

 

2. “เพิ่มสัดส่วนของผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานยนต์ที่ใช้เข็มขัดนิรภัยหรือใช้อุปกรณ์รัดตรึงนิรภัยสำหรับเด็กที่ได้มาตรฐานให้ใกล้เคียงร้อยละ 100”

 

3. “ถนนสายใหม่ทุกสายต้องผ่านมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับผู้ใช้ถนนทุกคนที่คำนึงถึงความปลอดภัยทางถนนหรือผ่านการประเมินระดับ 3 ดาวหรือสูงกว่า”

 

4. “จัดทำและบรรลุเป้าหมายระดับชาติเพื่อลดระยะเวลาระหว่างการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการให้การดูแลฉุกเฉินโดยผู้เชี่ยวชาญ”

 

ทั้งนี้ ยังแสดงความห่วงใยเมื่อทราบข้อมูลว่า กว่า 80% ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เกิดอยู่ในพื้นที่เสี่ยง 283 อำเภอ และเตรียมออกรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน และองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้ง 4 ภาค เพื่อสรุปและกำหนดยุทธศาสตร์ภายในปี 2562