ภาพเป็นข่าว

ศรีสุวรรณนำชาวบางปูร้อง”บิ๊กตู่”เรียกคืนที่ดินสาธารณะคืนจากนักการเมือง-นายทุนอุตสาหกรรม

18 พฤศจิกายน 2019 เวลา 11:55
ศรีสุวรรณนำชาวบางปูร้อง”บิ๊กตู่”เรียกคืนที่ดินสาธารณะคืนจากนักการเมือง-นายทุนอุตสาหกรรม
เปิดอ่าน 204

ศรีสุวรรณนำชาวบางปูร้อง”บิ๊กตู่”เรียกคืนที่ดินสาธารณะคืนจากนักการเมือง-นายทุนอุตสาหกรรม

วันนี้เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทำเนียบรัฐบาล นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นำชาวบ้าน ม.4 ต.บางปูใหม่ จำนวน 155 คนที่เข้าชื่อกันตาม ม.43(3) ของรัฐธรรมนูญ 2560 มาร้องเรียนและร้องขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการติดตาม ตรวจสอบ การรายงานผลการดำเนินการการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีถูกนักการเมืองใหญ่ในจังหวัดยึดถือ ครอบครอง และขายต่อให้นายทุนอุตสาหกรรม จนมีการฟ้องร้องขับไล่บังคับคดีกันอยู่ในขณะนี้นั้น

 

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีเคยมีมติ เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2538 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เลขาธิการ ป.ป.ป.ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรรมการ ซึ่งได้สำรวจตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงรวมทั้งการแก้ไขปัญหาการบุกการออกเอกสารสิทธิ์ เกี่ยวกับที่ดินสาธารณะที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เพื่อสาธารณะประโยชน์ และการระบายน้ำแล้ว แต่ทว่าผลการดำเนินการการแก้ไขปัญหาตามที่คณะกรรมการฯมีมตินั้นไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด

 
 

ชาวบางปูใหม่ทั้ง 155 คนจึงได้เข้าชื่อกันใช้สิทธิตาม ม.43(3) ของรัฐธรรมนูญ 2560 มาร้องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้สั่งให้มีการเรียกคืนที่ดินราชพัสดุหมู่ที่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ติดถนนสุขุมวิทด้านทิศใต้ชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการของรัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานไว้ให้เพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำมาตั้งแต่ปี 2467 ซึ่งเอกชนนำไปออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ ให้นำกลับคืนมาเป็นของรัฐตามเดิมโดยเร็ว และขอให้สั่งการให้มีการจัดสรรที่ดินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับคดีจำนวน 64 ครัวเรือนและหรือประชาชนที่เข้าชื่อกันจำนวน 155 คน ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่อาศัย และที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและหรือทำกิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้กับประชาชน ตาม ม.71 ประกอบ ม.73(3) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ต่อไปด้วย

 


 

ทั้งนี้ หากไม่มีผลความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างใด ๆ ตามการเรียกร้องของชาวบ้าน ก็คงหนี้ไม่พ้นที่ชาวบ้านจะได้ดำเนินการยื่นฟ้องนายกฯ คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน