Inside ครม.

4 เดือน “ปชป.” ประกันดะ ทะลุ 1.4 แสนล้าน

13 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:34
4 เดือน “ปชป.” ประกันดะ ทะลุ 1.4 แสนล้าน
เปิดอ่าน 1,178

เหลือเพียง “ข้าวโพด” ซึ่งเป็นพืชชนิดที่ 5 ที่ยังไม่มีการอนุมัติวงเงินช่วย

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติโครงการรับประกันราคามันสำปะหลัง วงเงิน 9,671 ล้านบาท ซึ่งเป็นพืชชนิดที่ 4 ที่รัฐบาลอนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรกร

 

4 เดือนรัฐบาล “ประยุทธ์ 2” พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) หนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาล ขอความเห็นชอบ ครม.เดินหน้าตามนโยบายหาเสียงประกันรายได้ "ทำได้ไว ทำได้จริง เพื่อพี่น้องเกษตรกร”แล้ว ประกอบด้วย ข้าว ปาล์ม ยาง มันสำปะหลัง เหลือเพียงข้าวโพด รวมงบประมาณกว่า 141,484 ล้านบาท ดังนี้

 

1.ประกันราคาข้าว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ครม.อนุมัติตามที่ประทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าว วงเงิน 21,495 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ ต.ค. 2562-ต.ค. 2563

 

สำหรับประเภทข้าวที่ได้รับประกัน ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน, ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ,ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และ ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

นอกจากนี้ยังอนุมัติ โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ให้กับชาวนาไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ วงเงิน 25,000 ล้านบาท

 

2.ประกันราคาปาล์มน้ำมัน วันที่ 27 สิงหาคม 2562  ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน วงเงิน 13,378 ล้านบาท  ประกันราคากิโลกรัมละ 4 บาท ช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่

 

3.ประกันราคายางพารา เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ครม.มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 งบประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกร 1.4 ล้านคน พื้นที่ปลูกยางพารา 17 ล้านไร่ เริ่มเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2563 

 

ประกันรายได้ในยาง 3 ชนิด 1.ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม 2.น้ำยางสด (DRC 100%)    ราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม 3.ยางก้อนถ้วย (DRC 50%)  ราคา 23 บาทต่อกิโลกรัม

 
 

นอกจากนี้ ยังอนุมัติมาตรการสนับสนุนการผลิตแก่ผู้ประกอบการ เช่น ขยายวงเงินสินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ปะกอบการผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท โดยอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจำนวน 1 หมื่นล้านบาท รวมวงเงินสินเชื่อของโครงการ 2.5 หมื่นล้านบาท , ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยางแห้ง วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ออกไปอีก 2 ปี คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2564

 

4.ประกันมันสำปะหลัง วันที่ 12 พ.ย.2562 อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 62/63 วงเงิน 9,671 ล้านบาท ประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ราคาและปริมาณประกันรายได้กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2662-31ธันวาคม 2563

 

กระทรวงพาณิชย์ ยังออกมาตรการคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ให้ ธ.ก.ส.จัดสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาการผลิตแบะลดต้นทุนของเกษตรกร วงเงินกู้รวม 1,150 ล้านบาท , โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลัง และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ให้ ธ.ก.ส.จัดสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลัง หรือสถาบันเกษตรกรที่มีสมาชิกประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวม หรือซื้อมันสำปะหลังสด มันเส้น เพื่อไปจำหน่ายต่อ หรือแปรรูปเพื่อดูดซับปริมาณผลผลิตในช่วงล้นตลาด วงเงินจัดสรรสำหรับโครงการนี้ 1,500 ล้านบาท

 

เหลือเพียง “ข้าวโพด” ซึ่งเป็นพืชชนิดที่ 5 ในนโยบายประกันราคาพืชผลทางการเกษตร ที่ยังไม่มีการอนุมัติวงเงินช่วยเหลือ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค.2562 ว่า มีพืชผลทางการเกษตร 5 ชนิดที่รัฐบาลจะดำเนินโครงการประกันรายได้คือ ข้าว ปาล์ม ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพด ส่วนพืชผลการเกษตรชนิดอื่น รัฐบาลจะหาวิธีอื่นในการช่วยเหลือ

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน