ภาพเป็นข่าว

"คุณหญิงกัลยา" ลุยตรวจวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี เน้นความรู้ช่วยอุ้มชูเกษตรกร 

14 สิงหาคม 2019 เวลา 22:10 น.
เปิดอ่าน 9

รมช.ศึกษาลงพื้นที่อีสานเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพสตึกมอบนโยบายรวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการ 

 

14 ส.ค.2562 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะทำงานฯ ลงพื้นที่อีสาน โดยระหว่างทางก็ได้แวะเยี่ยมพื้นที่ประชาชน กลุ่มยางสีสุราช กลุ่มหนองโน กลุ่มหนองบัวแปะ บ้านหนองบัวชุม ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

 

โดยคุณหญิงกัลยา กล่าวว่า สำหรับภารกิจสำคัญนั้น มีเป้าหมาย ดังนี้ คือ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคอีสาน  ตรวจเยี่ยม วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมอบนโยบายรวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการ 

 

และให้สถาบันการศึกษานั้นมีพันธกิจเพื่อส่งเสริมช่วยเกษตรกรในพื้นที่ เน้นเทคโนโลยีการศึกษา  เพื่อการพัฒนาชุมชน ประกอบกับให้พัฒนา ปรับใช้ความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับยุคสมัย