ภาพเป็นข่าว

สว.นำเสนอแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีต่างประเทศ

8 สิงหาคม 2019 เวลา 16:49 น.
เปิดอ่าน 20

สว.นำเสนอแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีต่างประเทศ

 

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ และนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ได้เป็นตัวแทนของวุฒิสภาประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุม African and Asian Parliamentarians' Meeting on Population and Development for ICPD+25 ณ ประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ระหว่างวันที่ 5-9 ส.ค.

 

ทั้งนี้ ภายในงานมีผู้แทนประเทศต่างๆในทวีปเอเชียและทวีปอัฟริกาเข้าร่วม18ประเทศ อาทิ ไทย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เป็นต้น โดยนพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นตัวแทนไทยในการทำหน้าที่ประธานการประชุมใน หัวข้อParliamentarian's Actions Toward the 2030 Agenda for Sustainable Development พร้อมกับนำเสนอแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมด้วย