ภาพเป็นข่าว

"ธรรมนัส" โชว์ขับรถไถ ช่วยคนอุบลฯ ปลูกพืชหลังน้ำลด

16 ตุลาคม 2019 เวลา 17:13
"ธรรมนัส" โชว์ขับรถไถ ช่วยคนอุบลฯ ปลูกพืชหลังน้ำลด
เปิดอ่าน 210

(16 ต.ค.) ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธ์สร้างรายได้ในพื้นที่นาข้าวหลังน้ำลด” ที่หมู่ 11 บ้านศรีบัว ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

 

โดย ร.อ. ธรรมนัส ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชทั้งถั่วพร้าและปอเทืองให้เกษตรกร และชาวนาที่แสดงความต้องการเข้าร่วมโครงการ ก่อนจะร่วมหว่านเมล็ดในนาข้าวพร้อมกับขับรถไถ เพื่อเกลี่ยเมล็ดลงในที่นาของชาวนาบ้านศรีบัวด้วย   

 

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรให้กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถสร้างรายได้จากการเก็บเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้กับกรมพัฒนาที่ดินในราคากิโลกรัมละ 23 - 25 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนและปรับปรุงดินในพื้นที่อื่นต่อไป 

 

"ในการเปิดคิกออฟวันนี้  กรมพัฒนาที่ดินได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้กับเกษตรกร จำนวน 175 รายครอบคลุมพื้นที่2,000 ไร่ รวมทั้งมอบข้าวสารให้แก่หมอดินอาสาและเกษตรกรจำนวน400 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังจากน้ำลด สำหรับพื้นที่ต่อไปจะเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม  ทั้งร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ และขอนแก่น ตลอดจนภาคเหนือด้วย ทั้งนี้อยากเรียนถึงพี่น้องเกษตรกรว่า  รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในการช่วยเหลือหลังน้ำลด โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ จะเข้าไปเยียวยาเกษตรกรอย่างทั่วถึงและให้อาชีพใหม่  ซึ่ง ครม. เมื่อวานนี้ได้อนุมัติซื้อเมล็ดพันธ์ข้าว  6 หมื่นกว่าตัน ขณะเดียวกันยังจะสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์ทั้งปลาเป็ดไก่หมูและซื้อเมล็ดถั่วและข้าวโพด แจกจ่ายพี่น้องเกษตรกรให้ทันเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวในฤดูนี้"

 

ในโอกาสนี้  ร.อ.ธรรมนัส  ยังได้มอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก. 4-01) จำนวน50 ราย ซึ่งในอำเภอเขื่องในทั้ง18 ตำบลเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน13 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด90,000 ไร่ ได้ดำเนินการจัดที่ดินไปแล้ว53,000 ไร่เกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน  9,251 ราย

 

 

Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน