ภาพเป็นข่าว

โปรดเกล้าฯให้ดะโต๊ะยุติธรรม ประจำศาลจังหวัดเบตง พ้นราชการ

9 ตุลาคม 2019 เวลา 19:01
โปรดเกล้าฯให้ดะโต๊ะยุติธรรม ประจำศาลจังหวัดเบตง พ้นราชการ
เปิดอ่าน 2,501

โปรดเกล้า"อับดุลมาลิก ฆอแด๊ะ" ดะโต๊ะยุติธรรม ประจำศาลจังหวัดเบตงพ้นราชการ

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 62  ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ดะโต๊ะยุติธรรมพ้นจากตำแหน่ง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอับดุลมาลิก ฆอแด๊ะ ดะโต๊ะยุติธรรม ประจำศาลจังหวัดเบตง ซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ้นจากตำแหน่ง ดะโต๊ะยุติธรรม ประจำศาลจังหวัดเบตง

 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕ ๖๒

 

อ่านรายละเอียด  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/251/T_0018.PDF
Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน