การเมือง

เทียบทรัพย์สิน 10 อดีต รมต. ใครรวยขึ้น-จนลง

9 ตุลาคม 2019 เวลา 17:28
เทียบทรัพย์สิน 10 อดีต รมต. ใครรวยขึ้น-จนลง
เปิดอ่าน 1,070

อดีตเสนาบดีคนไหนบ้างมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหลายสิบล้านและลดฮวบอย่างน่าใจหาย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและนี้สิน รัฐมนตรีในรัฐบาลเดิมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562 จำนวน 10 ราย

 

พบคนที่มีทรัพย์สินเพิ่มมากที่สุดคือ “นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร” อดีต รมช.คมนาคม และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 201,089,195  บาท ไม่มีหนี้สิน โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินในส่วนเงินลงทุนของคู่สมรส กว่า 87 ล้านบาท เงินลงทุนของนายไพรินทร์กว่า 31 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม เทียบกับตอนเมื่อเข้ารับตำแหน่งซึ่งนายไพรินทร์ แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 179,116,947 บาท นายไพรินทร์ จึงมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 21,972,245 บาท

 

ตามด้วย  “นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์” อดีต รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 84,987,424 บาท ไม่มีหนี้สิน ซึ่งหากเทียบกับตอนที่นายพิเชฐ เข้ารับตำแหน่ง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อปี 2557 ที่แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 68,436,865 บาท นายพิเชฐ จะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 16,550,559 บาท

 

” นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์” อดีต รมว.คลัง และคู่สมรส โดยแจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 404,791,943 บาท ไม่มีหนี้สิน ทั้งนี้ เทียบกับตอนเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 นายอภิศักดิ์ แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 394,114,425 เพิ่มขึ้น 10,677,518 บาท

 

ทรัพย์สินของนายอภิศักดิ์ ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน ของนายอภิศักดิ์กว่า 168 ล้านบาท และเงินลงทุนของคู่สมรสกว่า 65 ล้านบาท, เงินฝากกว่า 52 ล้านบาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของคู่สมรสกว่า 65 ล้านบาท, ที่ดินกว่า 17 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินอื่นมีการแจ้งแค่ในส่วนของคู่สมรส โดยทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ กระเป๋าทองคำ มูลค่า 465,000 บาท ต่างหูเพชร 3 รายการ สร้อยคอเพชร แหวนเพชร เป็นต้น

 

ขณะที่ “นายวีระ โรจน์พจนรัตน์” อดีต รมว.วัฒนธรรม แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 37,915,715 บาท ไม่มีหนี้สิน เทียบกับตอนเมื่อเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2557 นายวีระ แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 27,509,509 บาท ดังนั้น “นายวีระ”  จึงมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 10,406,206 บาท

 

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีต รมว.สาธารณสุข และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 108,845,368 บาท หนี้สิน 137,234 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 108,708,134 บาท เทียบกับกรณีเข้ารับตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2558 แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 99,363,101 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 34,875 บาท ดังนั้น นพ.ปิยะสกล จึงมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 9,482,267 บาท ขณะที่หนี้สินเพิ่มขึ้น  102,359 บาท

 

ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินกว่า 37 ล้านบาท เงินลงทุน 22 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของคู่สมรสกว่า 13 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ อาทิ แหวนเพชร 5 กะรัต 1 รายการมูลค่า 8 แสนบาท, แหวนเพชร 3 กะรัต 1 รายการ มูลค่า 6 แสนบาท แหวนเพชร Belgian Cut  1 รายการ มูลค่า 4 แสนบาท รวม 36 รายการ กว่า 5,959,000 บาท

 

 ทางด้าน “นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ” อดีต รมว.คมนาคม และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 28,673,964  บาท หนี้สิน 1,124,336 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 27,549,628 บาท เทียบกับตอนที่ ป.ป.ช. เปิดเผย บัญชีทรัพย์ของนายอาคม เมื่อครั้งรับตำแหน่ง รมช.คมนาคม เมื่อปี 2557  ซึ่งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 24,816,639  บาท ดังนั้น จึงมีทรัพย์เพิ่มขึ้น 3,857,325 บาท

 

นายกฤษฎา บุญราช อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 18,542,518 บาท หนี้สิน 3,485,234 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 15,057,283 บาท เมื่อเทียบกับตอนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 พ.ย.2560 “นายกฤษฎา” แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 17,541,927 บาท หนี้สิน 2,273,858 บาท “นายกฤษฏา” จึงมีทรัพย์สินเพิ่มเพียง 1,000,591 บาท ขณะที่หนี้สินก็เพิ่มขึ้น 1,211,376 บาท

 

ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของนายกฤษฎา เป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของคู่สมรสกว่า 7 ล้านบาท พร้อมแจ้งด้วยว่า แจ้งว่าติดภาระจำนอง มีเงินลงทุนกว่า 3.9 ล้านบาท ที่ดินกว่า 1.3 ล้านบาท (แจ้งว่าติดภาระจำนอง) ส่วนทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ อาทิ นาฬิกา Rolex 1 เรือน มูลค่า 287,270 บาท อาวุธปืน 3 กระบอก มูลค่ารวม 210,000 บาท พระเครื่อง 15 องค์ ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ เป็นต้น

ส่วนอดีตรัฐมนตรีที่เหลือ พบว่ามีทรัพย์สินลดลง

 

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 18,282,629 บาท ไม่มีหนี้สิน เทียบกับตอนเข้ารับตำแหน่ง นายวิวัฒน์ มีทรัพย์สิน 28,489,813 บาท จึงลดลงไปกว่า 10,207,184

 

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร อดีต รมช.พาณิชย์ แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด 241,373,912 บาท ไม่มีหนี้สิน เทียบกับตอนที่ น.ส.ชุติมา แจ้งบัญชีทรัพย์สินเมื่อครั้งรับตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ว่ามีทรัพย์สิน 246,138,696 บาท ดังนั้น น.ส.ชุติมา จะมีทรัพย์สินลดลง 4,764,784 บาท

 

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีต รมว.พลังงาน แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 14,597,704 บาท หนี้สิน 1,233 บาท เทียบกับตอนเข้ารับตำแหน่ง นายสิริ มีทรัพย์สิน 16,028,670 ทรัพย์สินจึงลดลง 1,430,966 บาท

 


Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน