Inside ครม.

เปิดแผนยุบ ควบ"โรงเรียนเล็ก"

8 ตุลาคม 2019 เวลา 13:33
เปิดแผนยุบ ควบ"โรงเรียนเล็ก"
เปิดอ่าน 1,844

เมื่อยุบโรงเรียนในชุมชน เด็กต้องเดินทางไปเรียนยังชุมชนอื่นซึ่งห่างไกลที่พักอาศัย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 7 ต.ค.62  เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.พิจารณาดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีระยะทางห่างจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร (กม.) ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการลง

 

ความพยายามในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยมีมาอย่างต่อเนื่องตลอด 30 ปี แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้สำเร็จเป็นรูปธรรม เนื่องจากปัญหาหลายประการ โดยในรัฐบาลนี้ การควบรวมโรงเรียนเป็นหนึ่งในนโยบายที่ “นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ”  รมว. ศึกษาธิการ ตั้งเป้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาไทยให้มีมากยิ่งขึ้น

 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ เปิดเผยข้อมูลว่า ประเทศไทย มีโรงเรียนที่มีเด็กต่ำกว่า 40 คน จำนวน 2,800 โรงเรียน เด็กต่ำกว่า 120 คน ประมาณ กว่า 14,000 โรงเรียน

 

ดังนั้น ถ้ารวมโรงเรียนที่เด็กต่ำกว่า 40 คน และ 120 คน จะมีโรงเรียนเกือบถึง 18,000 ที่ถูกควบรวมกัน ซึ่งการควบรวมนี้ จะต้องทำให้เกิดคุณภาพ โดยการควบรวมมี 2 แบบ 1. ควบไปเรียนรวมทั้งหมด 2. ควบรวมแบบผสม 

กล่าวคือ การควบรวมทั้งโรงเรียนโดยให้ครูและนักเรียนไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง หรือ อาจควบรวมบางส่วนแล้วให้จัดการเรียนการสอนใน 2 โรงเรียนแต่แยกระดับกัน

 

ส่วนข้อมูลจาก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) “นายสุเทพ  ชิตยวงษ์” ระบุว่า สถิติปี 2562 โรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย พบว่ามี 15,158 โรงเรียน นักเรียนทั้งหมด 981,831 คน  ครูทั้งหมด 103,079 คน

 

ทั้งหมดแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในภาคกลาง 2,550 โรงเรียน คิดเป็น 17 เปอร์เซ็นต์ มีนักเรียน 177,092 คน ครู 17,942 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7,231 โรงเรียน คิดเป็น 48 เปอร์เซ็นต์ มีนักเรียน  469,416 คน และมีครู 48,490 คน 

ภาคเหนือ 3,659 โรงเรียน คิดเห็น 24  เปอร์เซ็นต์ มีนักเรียน 211,460 คน  ครู 23,490 คน

ภาคใต้ 1,718 โรงเรียน คิดเป็น 11  เปอร์เซ็นต์ มีนักเรียน 123,863 คน มีครู 13,157คน

 

ที่ผ่านมา มีโรงเรียนที่ควบรวมไปแล้ว 5,685 โรงเรียน แต่ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีนักเรียน แต่ยังไม่สามารถยุบเลิกได้ 305 โรงเรียน แบ่งเป็น ภาคกลาง 24 ภาคเหนือ 169 โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 87 โรงเรียนโรงเรียน ภาคใต้ 25 โรงเรียน

อย่างไรก็ตาม มีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับแนวทางการควบรวมโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา เพราะเห็นว่าไม่มีอะไรรับประกันว่าเมื่อควบรวมแล้ว จะส่งผลให้การเรียนการสอนดีขึ้น

 

นอกจากนี้ ยังเพิ่มภาระให้ผู้ปกครอง เนื่องจากเมื่อยุบโรงเรียนในชุมชนแล้ว เด็กจะต้องเดินทางไปเรียนยังชุมนุมอื่น ซึ่งห่างไกลจากที่พักอาศัย

 

แม้จะเป็นความพยายามควบรวมโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ผ่านมา สพฐ. ยังติดปัญหา เช่น การเดินทางของนักเรียน การยอมรับจากชุมชน การให้ความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

อย่างไรก็ตาม สพฐ.มีแผนว่า สำหรับเด็กนักเรียนที่อยู่ชั้น ป.5-ป.6 จะต้องปล่อยให้เรียนจบก่อนจึงจะควบรวมได้ ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาอีกพอสมควร กว่าการควบรวมโรงเรียนจะเกิดผลและเป็นรูปธรรม

 

โดย ครม.เห็นว่า ระหว่างนี้จะต้องบำรุงขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีเช่นกัน


Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน