COVID19

เตือนม็อบสังเกตตนเอง 14 วัน เฝ้าระวัง'โควิด' หลังชุมนุมทางการเมือง

22 กันยายน 2020 เวลา 9:52
เตือนม็อบสังเกตตนเอง 14 วัน เฝ้าระวัง'โควิด' หลังชุมนุมทางการเมือง
เปิดอ่าน 281

เฝ้าระวัง'โควิด' 14 วันหลังชุมนุมทางการเมือง แนะวัดไข้-ใส่หน้ากาก-แยกของใช้ส่วนตัว ป้องกันการแพร่เชื้อ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ห่วงใยสุขภาพของผู้เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองเนื่องจากผู้ร่วมชุมนุมอาจพักผ่อนไม่เพียงพอ ประกอบกับสภาพอากาศในปัจจุบัน ที่มีฝนตกต่อเนื่อง อากาศชื้น ทำให้ประชาชนอาจป่วยเป็นไข้หวัด หรือโรคระบบทางเดินหายใจได้ รวมทั้งสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยยังถือว่ามีความเสี่ยง เนื่องจากอาจมีผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการปะปนอยู่ในสังคม และการชุมนุมซึ่งมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก อาจเกิดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือไข้หวัดได้ง่าย ซึ่งทั้ง 2 โรคนี้อาการป่วยใกล้เคียงกันมาก 

ปลัด กทม.กล่าวว่า ขอความร่วมมือทุกคน หลังกลับจากการเข้าร่วมชุมนุม ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองจนครบ 14 วัน วัดไข้ ใส่หน้ากาก แยกสำรับอาหารและของใช้ส่วนตัว ป้องกันการแพร่เชื้อให้คนในครอบครัว หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เนื่องจากหากคนกลุ่มนี้ป่วยจะมีอาการรุนแรง และอาจเสียชีวิตได้ ดังนั้นหากผู้เข้าร่วมการชุมนุมพบว่าตนมีอาการไข้ ไอ จ็บคอ มีน้ำมูก การรับรส กลิ่นลดลง ให้ไปรับการตรวจวินิจฉัยที่ศูนย์บริการ-สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที หรือสามารถคัดกรองความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด -19 ผ่านทาง Website : BKK COVID-19 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน