COVID19

แจ้งเบาะแสสถานประกอบการ ไม่ปฏิบัติตามกฎเหล็กควบคุม 'โควิด'

8 กันยายน 2020 เวลา 17:03
แจ้งเบาะแสสถานประกอบการ ไม่ปฏิบัติตามกฎเหล็กควบคุม 'โควิด'
เปิดอ่าน 121

เปิด 2 ช่องทางรับแจ้งเบาะแสสถานประกอบการ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม "โควิด"

ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กทม. (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 79/2563

ทั้งนี้ จากจากกรณีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ประชุม ศบค.กทม.จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชุดตรวจของคณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและประชาชนตระหนักถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามที่ กทม.กำหนด โดยขอให้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ ซึ่งปัจจุบันทั้งสถานประกอบการและประชาชนเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มดังกล่าวดังน้อยลง อีกทั้งให้ชุดตรวจฯ กำชับผู้ประกอบการให้คำนึงถึงความหนาแน่นของประชาชนที่เข้าใช้บริการในสถานที่ของตนด้วย 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รายงานว่า ที่ผ่านมา กทม.เคยสั่งปิดสถานประกอบการอย่างน้อย 2 แห่ง เนื่องจากไม่จัดเตรียม แนะนำ และกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ และบางแห่งปล่อยให้มีผู้เข้าใช้บริการหนาแน่นมากเกินไปขณะเดียวกันขอให้ชุดตรวจฯ ประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้ประชาชนดื่มเครื่องดื่มร่วมภาชนะ เช่น การดื่มเครื่องดื่มจากแก้วเดียวกัน หรือการดื่มเครื่องดื่มโดยใช้หลอดดูดจากถังผสมเครื่องดื่มเดียวกัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ แต่จากการตรวจของชุดตรวจดังกล่าวอาจไม่ทั่วถึงหรือครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเปิดบริการของสถานประกอบการต่างๆ ที่ประชุมจึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหู เป็นตา แจ้งเบาะแสให้แก่ กทม.หากพบสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานบริการแห่งใดไม่จัดเตรียม QR-Code ไทยชนะ หรือไม่กระตุ้นเตือนให้ประชาชนผู้ใช้บริการเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ ขอให้แจ้งได้ที่ 1.สายด่วน กทม. โทร. 1555 หรือ [email protected] อัศวิน คลายทุกข์ โดยค้นหาด้วย ไอดี (ID) @aswinbkk


ส่วนประชาชนที่รู้ตัวว่าได้ไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันที่ 3 ก.ย. หรือก่อนหน้านั้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ ดีเจ ผู้ติดเชื้อรายที่กำลังเป็นข่าวในปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้เช็คอินผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ ขอให้แจ้งข้อมูลและขอคำปรึกษาแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1646 หรือ ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 1669 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือ สายด่วนกองควบคุมโรค สำนักอนามัย โทร. 0 2245 4964 หรือ 0 2203 2393 (ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) หรือโทร. 09 4386 0051  (ให้บริการเวลา 08.00 – 16.00 น.) และสามารถแจ้งข้อมูล ขอคำปรึกษา หรือแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ใกล้บ้าน

ในส่วนของประชาชนทั่วไป กทม.ขอย้ำเตือนว่า การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานการใช้ชีวิตวิถีใหม่ อาทิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการรวมถึงกรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัดจะสามารถป้องกันตนเองจากการติดเชื้อได้Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน