COVID19

ผลสำรวจ 70 % หวั่น 'โควิด' ระบาดรอบ 2 หากปล่อยต่างชาติเข้าประเทศ

22 กรกฎาคม 2020 เวลา 17:12
ผลสำรวจ 70 % หวั่น 'โควิด' ระบาดรอบ 2 หากปล่อยต่างชาติเข้าประเทศ
เปิดอ่าน 148

เปิดสำรวจ "นิด้าโพล" ต่อ "โควิด-19 รอบ 2" ปชช. 70 % หวั่นระบาดรอบ 2 หากต่างชาติเข้าประเทศ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “โควิด– 19 รอบ 2?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 1,269 ตัวอย่าง เกี่ยวกับประเทศไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เป็นรอบที่ 2

เมื่อถามประชาชนถึงความกังวลว่าประเทศไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เป็นรอบที่ 2 พบว่าร้อยละ35.46 ระบุว่า กังวลมาก เพราะประชาชนบางกลุ่มละเลยการป้องกันตนเอง และหากมีการแพร่ระบาดอีกจะทำให้การใช้ชีวิตแย่ลงกว่าเดิม รายได้จะหายไปมากกว่าเดิม 

ร้อยละ 31.05 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล เพราะยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อยู่ และมาตรการการป้องกันไม่รัดกุม โดยเฉพาะการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศ ร้อยละ 16.23 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล เพราะมั่นใจในการทำงานของรัฐบาลว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ในขณะที่บางส่วน บอกว่าอาศัยอยู่ในจังหวัดที่ไม่ได้เป็นพื้นที่เสี่ยง และประชาชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกันตนเองดี และร้อยละ 17.26 ระบุว่า ไม่กังวลเลย เพราะประชาชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกันตนเองดี เชื่อมั่นในมาตรการการป้องกันของรัฐบาล และไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายในประเทศติดต่อกันนานมาก
ด้านความคิดเห็นต่อประเทศไทยจะมีการเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายในประเทศเป็นรอบที่ 2 จากการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.79 ระบุว่า จะเกิดขึ้นแน่ เพราะมีการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศแบบไม่มีการกักตัว ส่วนชาวต่างชาติไม่ค่อยป้องกันตนเอง ประชาชนบางกลุ่มละเลยการป้องกันตนเอง และรัฐบาลขาดความระมัดระวังไม่มีการควบคุมที่เข้มงวด 

รองลงมา ร้อยละ 30.89 ระบุว่า จะไม่เกิดขึ้น เพราะยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ และประชาชนส่วนใหญ่มีการป้องกันตนเอง การ์ดยังไม่ตก ร้อยละ 29.00 ระบุว่า ไม่มั่นใจ เพราะรัฐบาลการ์ดเริ่มตกและเกรงว่าจะไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ไว้ได้ และเชื้อไวรัสก็ยังไม่หมดไป 100% และร้อยละ0.32 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ


ท้ายที่สุดเมื่อถามกลุ่มผู้ที่ระบุว่าประเทศไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายในประเทศเป็นรอบที่ 2 “อย่างแน่นอน” และ กลุ่มที่ระบุว่า “ไม่มั่นใจ” พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.01 ระบุว่า การอนุญาตให้คนต่างชาติเข้าประเทศได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ รองลงมา ร้อยละ 44.93 ระบุว่า ภาครัฐการ์ดตก (ขาดการระมัดระวัง ป้องกัน) ร้อยละ 42.53 ระบุว่า การแอบลักลอบเข้าเมืองของคนต่างชาติ ร้อยละ 18.24 ระบุว่า ประชาชนการ์ดตก (ขาดการระมัดระวัง ป้องกัน) และร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน