COVID19

เปิด 5 ขั้นตอนมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 ก่อนบังคับใช้ 1 มิ.ย.นี้

23 พฤษภาคม 2020 เวลา 15:37
เปิด 5 ขั้นตอนมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 ก่อนบังคับใช้ 1 มิ.ย.นี้
เปิดอ่าน 4,471

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดขั้นตอน "มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3" ก่อนบังคับใช้ 1 มิ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้เผยแพร่ข้อมูล (ซึ่งเป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563) ถึงขั้นตอนการจัดทำมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : 23-24 พ.ค.2563 

การจัดเตรียมข้อมูล เพื่อประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขั้นตอนที่ 2 : 25-26 พ.ค.2563 

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ขั้นตอนที่ 3 : 27 พ.ค.2563 

ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขั้นตอนที่ 4 : 29 พ.ค.2563

ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขั้นตอนที่ 5 : 1 มิ.ย.2563

มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 มีผลบังคับใช้
Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน