ประชาสัมพันธ์

6 ตุลา 5 โรดแม็พ ปลดล็อค 'เลือกตั้งท้องถิ่น'

13 กันยายน 2020 เวลา 6:00
6 ตุลา 5 โรดแม็พ ปลดล็อค 'เลือกตั้งท้องถิ่น'
เปิดอ่าน 12,051

จับตา "เส้นสตาร์ท" 6 ต.ค. ปลดล็อคสนาม "เลือกท้องถิ่น" ให้กลับมาดุเดือดอีกครั้ง

กลายเป็นความคืบหน้าสำคัญ เมื่อ "ชำนาญ จันทร์เรือง" อดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ อดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่องการถ่ายโอนทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร ออกมาเปิดเผยถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเข้า ครม.6 ต.ค.นี้

เป็นความคืบหน้าจากบุคคลที่เกาะติดความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกสภา ต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งหมด 7,850 แห่งทั่วประเทศ ภายหลังก่อนหน้านี้ "ชำนาญ" เคยเปิดเผยกับ "เนชั่นสุดสัปดาห์" จะมีการเลือกตั้ง กทม.กับ อบจ.วันที่ 13 ธ.ค.พร้อมประเมิน "เพดาน" จัดเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นใน 60 วัน หากนับไม่เกินเส้นตาย 31 ธ.ค.2563 ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กำหนดเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 รูปแบบภายในปีนี้ โดยคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณอยู่ที่ 2-3 พันล้านบาท

เพราะหากต้องพ้นห้วงเวลาปี 2563 ทำให้ต้องแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ และคำนวณฐานประชากรใหม่ ทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องถูก "เลื่อนซ้ำไปอีกหลายเดือน (อ่านประกอบ : ล่าชื่อ-ถอดถอน นักการเมืองท้องถิ่น อำนาจใหม่ในมือ ปชช.)

"เนชั่นสุดสัปดาห์ตรวจสอบข้อมูลจำนวน (อปท.) ทั้งประเทศ อัพเดทล่าสุดวันที่ 9 ก.ย.2563 มี อปท.ทั้งสิ้น 7,850 แห่ง แบ่งเป็น อบจ. 76 แห่ง เทศบาล 2,472 แห่ง(จากเดิม 2,469) ประกอบด้วย เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่ง(จากเดิม 192) และเทศบาลตำบล 2,472 แห่ง ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) อยู่ที่ 5,300 แห่ง(จากเดิม 5,303) และอปท.รูปแบบพิเศษ (พัทยา-กทม.) อีก 2 แห่ง

ถึงแม้ความคืบหน้าการแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) แบ่งเขต อบจ.เสร็จสิ้น 76 แห่งตั้งแต่เดือน เม.ย.2563 โดยขณะนี้ราชกิจจานุเบกษา ออกกาศไปแล้วล่าสุด 19 จังหวัด แบ่งเป็น จ.กระบี่ ชัยนาท ชุมพร ตรัง ตราด นครปฐม ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง ราชบุรี สตูล สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และ จ.สุราษฎร์ธานี (อ่านประกอบ : ด่วน ! ราชกิจจาฯ ประกาศ เผยแพร่ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งอบจ. 19 จังหวัด)  
แต่ขณะนี้ยังคงเหลือ อบจ. 57 แห่งที่รอประกาศจาก "ราชกิจจานุเบกษาภายหลัง กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 76 จังหวัดและส่งให้เลขาฯ ครม.เพื่อให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว ขณะที่ตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังประกาศราชกิจจานุเบกษาครั้งนี้ให้ถือว่า มีพื้นที่อยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกับตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมาเช่นกัน

สำหรับขั้นตอนตามกฎหมายจากนี้ หากวันที่ 6 ต.ค.2563 ครม.มีมติ "ปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่นจริง ต้องส่งเรื่องให้กกต.ดำเนินการจัดเลือกตั้ง ภายใต้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ซึ่งมี 5 ขั้นตอนสำคัญ ประกอบด้วย

1.ครม.พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น โดย ครม.มีหน้าที่แจ้งให้ กกต.รับทราบ

2.ภายหลัง กกต.ได้รับแจ้งจาก ครม.แล้ว จะออกประกาศกำหนด ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

3.หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ เพื่อเตรียมการจัดให้มีการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรายงานให้ กกต.ทราบโดยเร็ว

4.ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจังหวัดให้ความเห็นชอบ ซึ่งในประกาศดังกล่าวจะมีรายละเอียดที่สำคัญ ตั้งแต่ วันเลือกตั้ง ระยะเวลาการสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง

5.เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เห็นชอบประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะประกาศให้มีการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน

สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรก ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จะมีประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อใด ขึ้นอยู่กับ ครม.เห็นชอบก่อนแจ้งมายัง กกต.เตรียมประกาศให้มีการเลือกตั้ง ตามอำนาจ "บทเฉพาะกาล" ในพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  "มาตรา 142" เพื่อส่งไม้ต่อให้กกต.ยึดตามโรดแม็พทั้ง 5 ข้อ นำไปสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นในรอบ 6 ปีเต็ม 


ท่ามกลางการ "จัดลำดับเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่การเลือกตั้งนายก อบจ.และสภาอบจ. อย่างน้อยจะประเดิมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นใน 19 จังหวัดที่มีประกาศราชกิจจาญแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นพื้นที่แรกๆ (อ่านประกอบ : เปิดโรดแมพ ‘เลือกตั้งท้องถิ่น’ เปิดแนวรบชิง นายก อบจ.) จากนั้นถึงคิวเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สภาเทศบาล 3 ระดับรวม 2,472 แห่ง ก่อนถึงการเลือกตั้ง อบต. 5,300 แห่งในช่วงต้นปี 2564 โดยเฉพาะเวทีเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กทม.และนายกเมืองพัทยา จะถูกขยับไปช่วงกลางปี 2564 รวมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศประมาณ 90,000-100,000 คน

เป็นขั้นตอนและความเคลื่อนไหวต่อการปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่นในตำแหน่ง "รักษาการณ์จากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 1/2557 เมื่อ 25 ธ.ค.2557 แช่แข็งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 98,940 ตำแหน่ง

จับตาเวลาปลดล็อคต่อ "เส้นสตาร์ท" ตามมติ ครม.จะเกิดขึ้นวันที่ 6 ต.ค.หรือไม่ เพื่อนับ 1 ให้ฝ่ายการเมืองจัดขุมกำลังท้องถิ่นให้กลับมาดุเดือดอีกครั้ง.Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน