Columnist

แต่งตั้งตำรวจไม่ยึดหลักอาวุโส คสช. ออกคำสั่งคุ้มครองขัดรัฐธรรมนูญได้จริงหรือ?

14 สิงหาคม 2019 เวลา 10:07
แต่งตั้งตำรวจไม่ยึดหลักอาวุโส คสช. ออกคำสั่งคุ้มครองขัดรัฐธรรมนูญได้จริงหรือ?
เปิดอ่าน 362
เกาะติด ปฏิรูปยุติธรรม
พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร

 

 

การแต่งตั้งตำรวจปีนี้  น่าจะเร็วกว่าหลายปีที่ผ่านมา  เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้เข้ามากำกับดูแลงานตำรวจและการปฏิรูปด้วยตนเอง โดยได้มีการออกกฎ ก.ตร.เมื่อ ๖ ส.ค. ๖๒ ว่าด้วยการจัดลำดับอาวุโสออกมา 

 

                  ทำให้ตำรวจผู้ไม่มีเส้นสายหลายคน  “ตื่นเต้น“  และคาดว่า  น่าจะใช้เป็นแนวทางแต่งตั้งโดย “ยึดหลักอาวุโส”  ครั้งที่จะถึงนี้


 

                 อันที่จริง  รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๐  วรรคสาม ก็บัญญัติบังคับว่า  ถ้าการปฏิรูปตำรวจไม่แล้วเสร็จในหนึ่งปี  คือนับจากวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐  ถึง ๖ เมษายน ๒๕๖๑

                 

                   การแต่งตั้งตำรวจให้เป็นไปตามหลักอาวุโส “ทั้งหมด” ไม่ใช่แบ่งให้เพียง ๓๓ เปอร์เซ็นต์ และเมื่อการปฏิรูปไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหนึ่งปีคือวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑  เนื่องจากร่างกฎหมายที่สำคัญสามฉบับคือ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา และ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิอาญาในส่วนที่ว่าด้วยการสอบสวน  ยังค้างคาอยู่ที่นายกรัฐมนตรี และยังไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาของสภาจนกระทั่งทุกวันนี้  กลับมีคนเสนอว่า  การแต่งตั้งตำรวจ ม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด?    

          

                  โดยได้มีการออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๑  กำหนดหลักเกณฑ์แต่งตั้งที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักอาวุโสทั้งหมดตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ทำให้มีปัญหาว่า  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้น่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นที่มาของออกคำสั่ง คสช.ที่  ๒๐/๒๕๖๑  รับรองว่า  ประกาศดังกล่าว ชอบด้วยกฎหมายทุกประการ!


 

                 ปัญหาคือ  อำนาจพิเศษตามมาตรา ๔๔ ของหัวหน้า คสช. ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๗ ดังกล่าว  และถูกรับรองไว้ในมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ ออกคำสั่งต่างๆ ได้สารพัดนั้น 

 

                ถึงขนาดสามารถตีความว่า  ออกคำสั่งอะไรที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น  “แหล่งกำเนิดของอำนาจ คสช. “ ได้จริงหรือ?

 

                 ในประเด็นนี้  ยังไม่มีตำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากการแต่งตั้งคนใด หยิบยกปัญหาหรือยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยแต่อย่างใด?

 

                 แต่ถ้าจะให้  “ปลอดภัย”  ไม่เกิดปัญหาอะไรให้ต้องตีความหรือวินิจฉัยจนชุลมุนวุ่นวาย

 

                 ดำเนินการแต่งตั้งตำรวจทุกตำแหน่ง  ให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบัญญัติไว้ไม่ดีกว่าหรือ?Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน