ยูนิเซฟไทยถูกล้วงข้อมูลผู้บริจาค2หมื่นคน

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย แถลงบนนหน้าเว็บไซต์ว่า ถูกเจาะข้อมูลผู้บริจาคกว่า 20,000 คนในเซิร์ฟเวอร์แต่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญ แจ้งให้ผู้ได้รับผบกระทบได้รับทราบหมดทุกรายแล้ว และเร่งให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบ


กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ  หรือยูนิเซฟประเทศไทย ถูกแฮกเกอร์เจาะระบบเซิร์ฟเวอร์เข้าถึงฐานข้อมูลผู้บริจาคผ่านหน้าเว็บไซต์กว่า 20,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลชื่อ ช่องทางการติดต่อ และวันเดือนปีเกิด และรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต 400 ราย ที่หมดอายุแล้วเป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้ ยูนิเซฟ ได้กล่าวขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ แม้จะไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่า มีการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ แต่ยูนิเซฟได้ดำเนินการทุกทางเพื่อป้องกันผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

ยูนิเซฟ  แนะนำด้วยว่า หากได้รับอีเมลแจ้งเตือนว่าข้อมูลอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว ขอให้เฝ้าระวังอีเมล โทรศัพท์ หรือจดหมายหลอกลวงที่อาจจะติดต่อมาหลอกถามข้อมูลสำคัญ และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 0 2080 5686

Share: