"ผบ.ทสส." ยัน จนท. เข้มดูแลประชาชนฉลองปีใหม่

"ผบ.ทสส." ส่ง กองร้อยทหารช่าง ปฏิบัติภารกิจสร้างสันติภาพ "เซาท์ซูดาน" ยัน จนท. เข้มดูแลประชาชนฉลองปีใหม่ ขอ "ผู้ประสงค์ร้าย" คิดถึงบรรยากาศที่ดีของไทย


 

               เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 22 ธ.ค. 61 ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ถ.แจ้งวัฒนะ  พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) กล่าวถึงการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า

 

 

 

               กองทัพมีของขวัญให้กับคนไทย โดยอยากให้ทุกคนมีความสุข มีความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยกองทัพมีขีดความสามารถด้านการช่างและการพัฒนา ซึ่งทุกเหล่าทัพจะดูแลประชาชนที่สัญจรไปมาให้เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำไปกับทุกเหล่าทัพแล้ว

               พล.อ.พรพิพัฒน์ ยังกล่าวถึง ผู้ไม่หวังดีเข้าสร้างสถานการณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เชื่อว่า ทุกคนมีความปรารถนาดี และผู้ที่พยายามสร้างสถานการณ์ก็คงจะนึกถึงบรรยากาศที่ดีของประเทศในเวลานี้ และหวังว่าทุกคนจะเห็นแก่ประเทศ ขอให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ผบ.ทสส." ส่ง กองร้อยทหารช่างปฏิบัติภารกิจสร้างสันติภาพเซาท์ซูดาน

 

               พล.อ.พรพิพัฒน์ เป็นประธานพิธีส่งกำลังพลของกองทัพไทย เดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 261 นาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน

               พล.อ.พรพิพัฒน์ ให้โอวาทตอนหนึ่งว่า การที่ประเทศไทยโดยกองทัพไทยได้ส่งกำลังกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติในครั้งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญในระดับชาติ ในการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจการช่วยในพื้นที่มีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจต่อประเทศ และกองทัพ

               ทั้งนี้ กำลังพลกองร้อยทหารช่างทุกนายที่ยืนอยู่เบื้องหน้านี้ คือผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมและการเตรียมความพร้อม ทั้งความรู้ ความเข้าใจในภารกิจที่ได้รับมอบจากสหประชาชาติ รวมทั้งมีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในสภาพแวดล้อมที่มีความยากลำบาก ขอให้ภูมิใจว่าท่านเป็นผู้แทนของกองทัพไทยในต่างแดน จงปฏิบัติหน้าที่ให้สมเกียรติ รักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิของประเทศและของกองทัพในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง และมีภัยอันตราย

 

 

 

               พล.อ.พรพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีความใกล้ชิดและประเมินสถานการณ์ให้ถูกต้องอยู่เสมอ ในส่วนของครอบครัวและญาติมิตร ขอให้มั่นใจว่าบุคคลในครอบครัวจะได้รับการเอาใจใส่และดูแลเป็นอย่างดีจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องขอชื่นชมในความเสียสละและขอเป็นกำลังใจให้กำลังพลทุกนาย ในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งของกองทัพไทยในครั้งนี้ สำหรับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปเผยแพร่นั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาพื้นที่ เช่นเดียวกับประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของ ในหลวง ร.9

               พล.อ.พรพิพัฒน์ ยังกล่าวยอมรับว่า เซาท์ซูดาน มีระยะทางห่างจากประเทศไทยพอสมควร ถ้าไม่มีความยากลำบากในการส่งกำลังบำรุง รวมทั้งพื้นที่ปฏิบัติการเป็นทะเลทราย และสถานการณ์ในประเทศของเขาอาจจะยังมีความขัดแย้งอยู่ แต่ภารกิจของเราที่ไปในครั้งนี้เป็นภารกิจไม่ได้เกี่ยวข้องกับคู่กรณีด้านความขัดแย้ง ดังนั้น เรื่องผลกระทบด้านความปลอดภัยคิดว่าคงไม่เป็นประเด็นที่ต้องกังวล ได้กำชับให้กำลังพลทุกคนหลีกเลี่ยงการเข้าไปสู่สถานการณ์ที่คู่ขัดแย้งมีประเด็น เพราะอาจส่งผลกระทบความปลอดภัยของกำลังพลได้

               พ.ท.บุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฎ์ ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย - เซาท์ซูดาน กล่าวว่า กองร้อยเฉพาะกิจทหารช่างชุดนี้จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐเซาท์ซูดานเป็นเวลา 1 ปี ถือเป็นครั้งแรกที่กองทัพไทยทดลองส่งกำลังไปปฏิบัติภารกิจเป็นเวลานาน เนื่องจากไทยและสาธารณรัฐเซาท์ซูดานมีระยะทางห่างกันถึง 10,000 กิโลเมตร และใช้เวลาในการเดินทางนาน

 

 

 

               พ.ท.บุรินทร์ ยังระบุอีกว่า ภารกิจหลักของกองร้อยเฉพาะกิจทหารช่างชุดนี้ ทางสหประชาชาติหรือยูเอ็นมอบหมายให้ คือ การซ่อมแซมปรับปรุงถนนในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ที่ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง รวมถึงการสร้างสิ่งสาธารณูปโภคในค่ายทหารของสหประชาชาติด้วย อย่างไรก็ตาม การจัดกำลังครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับประเทศไทย เพราะมีเพียงไม่กี่ประเทศที่จะสามารถจัดกำลังกองร้อยเฉพาะกิจทหารช่างได้ เนื่องจากเรามีเครื่องมือและกำลังพลที่มีขีดความสามารถ สิ่งสำคัญกองร้อยฯ และกำลังพลทุกนายจะดำรงเกียรติวินัย และเกียรติภูมิของกองทัพไทย ความเป็นทหารไทย และเผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนสาธารณรัฐเซาท์ซูดานด้วย

               กองร้อยเฉพาะกิจทหารช่าง มีกำหนดออกเดินทางในวันที่ 23 ธ.ค. เวลา 01.05 น. โดยเครื่องบินเช่าเหมาลำของสหประชาชาติจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย และเดินทางต่อโดยสายการบิน Ethiopian Airlines ไปยังสนามบินจูบา สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน โดยกองทัพไทย ได้ส่งกำลังพลส่วนล่วงหน้า จำนวน 12 นาย และยุทโธปกรณ์ จำนวน 12 ตู้คอนเทนเนอร์ จากท่าอากาศยานอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จังหวัดระยอง ไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา

 

 

 

               อย่างไรก็ตาม การส่งกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย - เซาท์ซูดานครั้งนี้ เป็นการเข้าร่วมภารกิจ UNMISS ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2560 ซึ่งภารกิจของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย - เซาท์ซูดาน เป็นการซ่อม ฟื้นฟู และก่อสร้างทางสายหลัก และสายรองในพื้นที่รับผิดชอบเมืองจูบา และเมืองรุมเบ็ค สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน เพื่อสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ถือเป็นการส่งเสริมบทบาทที่สำคัญของประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกในการรักษาสันติภาพ นอกจากนี้กองทัพไทยยังได้เผยแพร่ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share: