ป่วน กทท. บอร์ดแห่ลาออก! อ้างใบสั่งนายกฯ

สรรหาผู้อำนวยการ กทท.วุ่น ส่งผลบอร์ดลาออก 2 คน ตั้งข้อสังเกตรวบรัดตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ อ้างใบสั่งนายกรัฐมนตรี ด้านประธานบอร์ดยืนยันสรรหาโปร่งใส ชี้บอร์ด 2 คนลาออกไม่เกี่ยวข้องสรรหา


แหล่งข่าวจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท.อยู่ระหว่างการสรรหาผู้อำนวยการ กทท.คนใหม่ โดยตั้งนายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ กทท. ซึ่งมีการสรรหาผู้อำนวยการ กทท.ตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 มีผู้สมัคร 3 ราย คือ พล.ต.ภราดร จินดาลัทธ นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา และเรือโทกมลศักดิ์ พหรมประยูร รองผู้อำนวยการ กทท. ผลการคัดเลือกไม่ผ่านทั้ง 3 ราย

ครั้งที่ 2 มีผู้สมัคร 4 ราย โดยผู้สมัครทั้ง 3 รายจากครั้งแรกเข้ามาสมัคร และมีผู้สมัครเพิ่ม คือ นายปฏิมา จีระแพทย์ ซึ่งกรรมการสรรหาส่วนใหญ่เลือกแต่เมื่อเสนอชื่อเข้าคณะกรรมการ กทท.ในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา มีการหารือกรณีที่นายปฏิมาถูกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 99/2557 ให้พ้นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รวมทั้งการอ้างนายกรัฐมนตรีให้ผลักดันคนในเป็นผู้อำนวยการ และมีการตั้งข้อสังเกตกรณีเรือโทกมลศักดิ์มีคู่สมรสเป็นผู้บริหารใน กทท.ที่อาจมีผลต่อการบริหารในอนาคต

แหล่งข่าว กล่าวว่า การแทรกแซงการสรรหาผู้อำนวยการ กทท.ด้วยการอ้างถึงนายกรัฐมนตรีที่ต้องการคนในขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการ กทท.ส่งผลให้มีกรรมการ กทท.ลาออก 2 คน คือ นางปรารถนา มงคลกุล และนางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ รวมทั้งประธานกรรมการ กทท.ได้สรุปมติคณะกรรมการ กทท.เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่โดยไม่มีวาระเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีการส่งรายงานผลการสรรหาให้กรรมการ กทท.หลังการประชุม 1 วัน ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตจากกรรมการ กทท.ว่าเรือโทกมลศักดิ์มีคะแนนไม่ผ่านในการสรรหาครั้งที่ 1 แต่กลับได้รับการคัดเลือกในการสรรหาครั้งที่ 2

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะประธานคณะกรรมการ กทท.กล่าวว่า การสรรหาผู้อำนวยการ กทท.อยู่ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ กทท.ก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ โดยยืนยันว่ามีความโปร่งใสและระหว่างนี้จะมีปัญหาติดขัด หรือพบว่าผิดกระบวนการปกติ จึงจะพิจารณาแนวทางเปิดสรรหาใหม่

ส่วนการยื่นหนังสือลาออกของกรรมการ กทท. 2 คน ยื่นก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการ กทท.วันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา ดังนั้นจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการสรรหาผู้อำนวยการ กทท. โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยนางปรารถนา ระบุในหนังสือลาออกว่าได้รับการทาบทามให้ไปทำงานสำคัญกับบริษัทใหญ่ที่เริ่มต้นปี 2562 จึงอาจไม่มีเวลามาประชุมและต้องการทุ่มเทเวลากับงานที่ได้รับ

แหล่งข่าวจาก กทท.กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอชื่อผู้ผ่านการพิจารณา คือ เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ กทท.รายชื่อเดียว และคณะกรรมการ กทท.เห็นชอบในหลักการและให้ดำเนินการตามขั้นตอน เช่น เจรจาต่อรองเงินเดือน เพื่อเสนอคณะกรรมการ กทท.ในวันที่ 27 ธ.ค.นี้

เรือโทกมลศักดิ์ กล่าวว่า การสรรหาผู้อำนวยการ กทท.คนใหม่ เป็นอำนาจของคณะกรรมการ กทท. ส่วนการร้องเรียนที่เกิดขึ้นยืนยันว่าชี้แจงได้ทุกประเด็น โดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติการทำงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร เช่น แผนพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3

“จะบอกว่าผมไม่มีส่วนร่วมในการทำงาน หรือไม่เข้าใจการทำงาน โดยฉพาะโครงการท่าเรือแหลมฉบังในอีอีซีคงจะไม่ใช่ เพราะผมก็มีส่วนร่วมพัฒนามาตลอด เพื่อให้เทียบเคียงเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์”

นอกจากนี้ ในประเด็นที่สามีภรรยาอยู่ในหน่วยงานเดียวกันและอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีข้อบัญญัติหลักการห้ามไม่ให้คนในเครือญาติหรือคู่สมรสเป็นพนักงานในองค์กรของรัฐแห่งเดียวกันและสอดคล้องกับหลักสากลและหลักธรรมชาติ ที่องค์กรของรัฐไม่อาจกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเลือกปฏิบัติต่อบุคคล เพราะความเป็นสายเลือดถึงการเป็นคู่สมรสได้ ที่สำคัญหลักการดังกล่าวไม่รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญปี 2550 ม.30 อีกด้วย

รวมทั้ง ตั้งแต่รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ กทท.สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ ในเดือน ต.ค. 2557 ได้บริหารจัดการสินทรัพย์ ทำให้นับตั้งแต่ปี 2557–2561 มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 1,700 ล้านบาท

Share: