TFEX REPORT 6 ธันวาคม 2561

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2561 มีปริมาณการซื้อขายที่ 266,339 สัญญา


โดย SET50 Index Futures  มีปริมาณการซื้อขาย 161,142 สัญญา Single Stock Futures 83,124 สัญญา Gold Online Futures 2,796 สัญญา Gold Futures 8,812 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 8,635 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 7,378 สัญญา USD Futures 2,869 สัญญา RSS3D Futures 204 สัญญา และ Gold-D Futures 14 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า (4 ธันวาคม 2561) ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 2,869,522 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวัน เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาค เนื่องจากผู้ลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน โดยดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,103.85 จุด ลดลง -14.74 จุด (-1.32%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา S50Z18 (143,560 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1,101.10 จุด ลดลง -19.10 จุด และมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต -2.75 จุด ส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา TRUEH19 (6,358 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 5.93 บาท ลดลง -0.01 บาท

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์  สัญญา Gold Online Futures (GOZ18) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1,237.30 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง -3.60 ดอลลาร์สหรัฐ สัญญา Gold-D Futures (GDZ18) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1,236.40 ดอลล่าร์สหรัฐ ลดลง -3.1 ดอลลาร์สหรัฐ (-0.25%) และ Gold Futures สัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือ GF10Z18 (6,029 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 19,320.00 บาท เพิ่มขึ้น 20 บาท ส่วนราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3DM19 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 50.35 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 1.45 บาท

สมาชิก TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่ บ.ล.  เคจีไอ (ประเทศไทย), บ.ล.  เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) และ บ.ล.  เคทีบี (ประเทศไทย) ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น 33.22%

 

                      ประเภทผู้ลงทุน        สัดส่วนการซื้อขาย

                 ผู้ลงทุนสถาบัน                   31.31%

                 ผู้ลงทุนทั่วไป                     50.99%

                 ผู้ลงทุนต่างประเทศ              17.70%

 

Share: