'สาธิตกรุงเทพธนบุรี' จัดสงกรานต์ให้น้องหนูได้สนุก

 "เอิร์น" จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัด "พิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์" ประจำปี 2561 


 

     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดย "เอิร์น" จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการโรงเรียน และ รศ.สุขุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จัด “พิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2561 ขึ้น ที่อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานพิธี      

    กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจาก เด็กๆ ทุกคน จะได้รู้จักศิลปวัฒนธรรมที่สะท้ อนคุณค่าอัตลักษณ์ความงดงามอย่างไทย อย่างการละเล่นไทยโบราณ อาทิ มอญซ่อนผ้า, ขี่ม้าก้านกล้วย, งูกินหาง หรือ การแสดงการรำวงเปลี่ยนคู่ ของคณะครู-ผู้ปกครอง แล้ว ยังได้ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย รวมถึงได้ร่วมพิธีวันขึ้นปีใหม่ ไทยของเราในวันสงกรานต์ อย่าง การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่, ร่วมก่อพระเจดีย์ทราย และ การเล่นน้ำสงกรานต์ รวมถึงยังได้ร่วมแต่งกายย้อนยุ คอย่างสวยงาม

  

Share: