ปัญหาประเทศไม่ตรงปก-เพราะโครงสร้างมีปัญหา

"รัฐศาสตร์"เสวนาชี้ปัญหาประเทศไม่ตรงปกเกิดจากโครงสร้างที่มีปัญหา แนะทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมแก้ไข-เคารพหลักการ มากกว่าบุคคล เรียกร้อง คสช.คลายอึมครึม


 

 

             8 พฤศจิกายน 2561   คณะรัฐศาสตร์ จัดงานรัฐศาสตร์เสวนา เรื่อง ประเทศไทยไม่ตรงปก ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในบ้านเมืองโดยเฉพาะความเป็นประชาธิปไตยที่ไม่เป็นตามแนวทางสากล  

 

 

             โดยมีนักการเมืองและนักวิชาการเข้าร่วมเวทีอภิปรายเสนอความเห็น พร้อมมีข้อเสนอแนะต่อการเลือกตั้งที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศว่าจะเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ว่าต้องสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่เอื้อต่อการเลือกตั้ง พร้อมเปิดพื้นที่ประชาชนและนักการเมืองรับฟังความเห็น เสนอนโยบายเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นข้อมูลต่อการตัดสินใจเลือกบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ ส.ส.​ในสภาผู้แทนราษฎร

  

             นายอลงกรณ์​ พลบุตร ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ กล่าววว่าต้นเหตุปัญหาของประเทศโดยเฉพาะประชาธิปไตย เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้ง การเมืองเก่าล้มเหลว แตกแยก การเมืองผูกติดกับอำนาจทุน, ปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่นทั้งภาครรัฐ และเอกชน, เศรษฐกิจผูกขาด สังคมเหลื่อมล้ำ, กฎหมายอ่อนแอ สองมาตรฐาน และการยึดอำนาจ ทำรัฐประหาร ดังนั้นทางแก้ปัญหาประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นใหม่ ผ่านการเลือกตั้ง ที่ให้ประชาชนฐานะเจ้าของอำนาจมีสิทธิเลือกส.ส.ที่ดี เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขับเคลื่อนงานการเมือง ภายใต้โจทย์การเมืองสีขาว โดยยึดหลักการเป็นสำคัญ

    

             "หากผมได้เป็นรัฐบาล และผมได้เป็นนายกฯ ต้องมีการปฏิรูป ไม่เฉพาะปฏิรูปกองทัพเท่านั้น แต่คือ ปฏิรูประบบราชการ ต้องลดกระทรวงให้เหลือเพียง 15 กระทรวงจากปัจจุบันมี 20 กระทรวง อย่างไรก็ตามวันที่ผมได้เป็นนายกฯ ต้องแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ความอ่อนแอในระบบ ซึ่งภายใน ปีเดียวต้องเห็นผล เพื่อทำให้ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งระบบถูกแก้ไข" นายอลงกรณ์ กล่าว

    

             ด้านนายภราดร ปริศนานันทกุล ตัวแทนพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่าโครงสร้างในประเทศไทย ที่ถูกสอนว่าปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนั้นบิดเบี้ยวมาตั้งแต่การกำหนดกติกา และรัฐธรรมนูญ​ที่มาจากผู้ก่อการรัฐประหารและยึดอำนาจ ที่ผ่านมาประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ  20 ฉบับ  เพราะสังคมขาดการเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากรับฟังคำบอกว่า ต้องให้อภัย และลืมสาเหตุ รายละเอียดของเหตุการณ์ความรุนแรง รวมถึงบทสรุปของเหตุการณ์

 

             ทั้งนี้ตนมองว่าวิธีแก้ไข คือ ทุกภาคส่วนของสังคมต้องแลกเปลี่ยนความเห็นและใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นบทเรียนที่ไม่ทำให้สังคมกลับไปสู่จุดที่สร้างความเจ็บปวดให้กับประเทศ​ รวมถึงทุกฝ่ายต้องแสวงหาทางออกให้กับประเทศ และเพื่อแก้ปัญหาให้ได้อย่างแท้จริง ตนมองว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านตัวแทน เช่น สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 

 

             "การเลือกตั้ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ผมเชื่อว่าไม่มีใครมั่นใจได้ แต่หากวันใดที่มีเลือกตั้ง ภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านการทำประชามติ โดยไม่เปิดพื้นที่ให้ความเห็นต่างได้แสดงออกช่วงรณรงค์ประชามติ ดังนั้นการเลือกตั้งจึงสำคัญ แต่การเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง ควรเปิดพื้นที่ให้พรรคแสดงนโยบายต่อประชาชน เพื่อให้มีข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกตั้ง ทั้งนี้ผมมองว่าปัจจุบันควรสร้างบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตย ให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็นและแสดงออกทางการเมือง เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่เดือนได้ อย่างไรตามทุกส่วนของสังคมควรเรียกร้องไปยัง คสช. เพื่อเปิดพื้นที่และสร้างบรรยากาศไปสู่การเลือกตั้ง รวมถึงรัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งด้วย" นายภราดร กล่าว


    

             ขณะที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล ตัวแทนพรรคอนาคตใหม่ กล่าวโดยเชื่อว่า การเมืองไทยในภาวะ รัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจ หรือ เผด็จการทหาร เป็นต้นเหตุที่ทำให้การเมืองไทยไม่ตรงปก ที่ผ่านมาจุดเริ่มต้นของรัฐประหาร ฝ่ายการเมืองมักถูกโจมตีว่าเป็นต้นเหตุ ด้วยเหตุผลของการโกง คอร์รัปชั่น ชัดแย้ง  ทำให้ต้นเหตุที่แท้จริงของวิกฤตการเมืองกลับถูกมองข้าม คือ ทหารแทรกแซงการเมือง ซึ่งตนอยากให้สังคมไต่ตรองข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย ส่วนปัญหาประชาธิปไตยตนยอมรับว่ามีปัญหา เพราะเป็นระบอบที่ทำให้คนมีอิสระ มีความแตกต่าง หลายหลายทางความคิด แต่การแก้ปัญหาดังกล่าวต้องไม่ใช่การเรียกใช้ทหาร หรือใช้ระบบเผด็จการ แต่ต้องพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้ดีกว่าเดิม

    
           นายวัฒนา เมืองสุข ตัวแทนพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สังคมไทยเป็นสังคมศรีธนญชัย ทำลายหลักการ เพื่อไปสู่เป้าหมาย ซึ่งตรงข้ามกับสังคมนานาชาติที่ให้ความสำคัญกับหลักการ   ซึ่งตนมองว่าวิธีแก้ไขเพื่อให้ประเทศไทยตรงปก คือ สอนให้ประชาชนเคารพหลักการ ไม่ใช่สอนให้เคารพตัวบุคคล หรือสอนว่าใครเป็นคนดีเท่านั้น โดยความเห็นส่วนตัวมองว่าคำว่าคนดีในปัจจุบัน คือ เป็นข้ออ้างที่ให้คนไม่มีสติปัญญาเข้ามามีอำนาจในบ้านเมือง​ รวมถึงแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาประเทศไทยไม่ตรงปกได้

    

          "หลังการเลือกตั้งผมเชื่อว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศ ให้เคารพหลักการมากกว่าตัวบุคคล ขณะที่การสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันต้องให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ขณะที่กองทัพต้องถูกปฏิรูป เพื่อให้กองทัพทำหน้าที่ของตนเอง ไม่ใช่แทรกแซงการเมือง และ ลดขนาดหน่วยงานทหารที่หมดภารกิจ เช่น หน่วยงานปราบปรามคอมมิวนิสต์ ​รวมถึงลดจำนวนกำลังพล ทั้งนี้ผมมองว่าการมีอยู่ของกองทัพ ที่มากเกิดความจำเป็น คือ ภัยคุกคาม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และถูกใช้เป็นเครื่องมือทำปฏิวัติ และทำประเทศวิบัติ" นายวัฒนา กล่าว 


 

Share: