TFEX REPORT 8 พฤศจิกายน 2561

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มีปริมาณการซื้อขายที่ 364,527 สัญญา


โดย SET50 Index Futures  มีปริมาณการซื้อขาย 189,340 สัญญา Single Stock Futures 148,816 สัญญา Gold Online Futures 1,979 สัญญา Gold Futures 19,454 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 16,872 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 5,104 สัญญา USD Futures 1,175 สัญญา RSS3D Futures 306 สัญญา และ Gold-D Futures 332 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า (7  พฤศจิกายน 2561) ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 2,841,273 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกับตลาดในภูมิภาคหลังได้รับ Sentiment เชิงบวกของสงครามการค้าที่ผ่อนคลายลง โดยดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,681.73 จุด เพิ่มขึ้น 6.40 จุด (0.38%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา S50Z18 (174232 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1111 จุด ลดลง -3.20 จุด และมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต -571.03 จุด ส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา CKPZ18 (13,042 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 5.36 บาท เพิ่มขึ้น 0.26 บาท

ในส่วนของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์  สัญญา Gold Online Futures GOZ18 ( 1,979 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1,225.50 ดอลล่าร์สหรัฐ ลดลง -9.9 ดอลล่าร์สหรัฐ สัญญา Gold-D Futures (GDZ18) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1224.82 ดอลล่าร์สหรัฐ ลดลง -8.68 ดอลลาร์สหรัฐ (-0.70%) และ Gold Futures สัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือ GF10Z18 (11925 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 19180 บาท ลดลง -130 บาท ส่วนราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3DH19 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 47.00 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.30 บาท

สมาชิก TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่ บ.ล.  เคจีไอ (ประเทศไทย), บ.ล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ บ.ล.  เคทีบี (ประเทศไทย) ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น 30.13%

                ประเภทผู้ลงทุน        สัดส่วนการซื้อขาย

            ผู้ลงทุนสถาบัน                  38.21%

            ผู้ลงทุนทั่วไป                    51.11%

            ผู้ลงทุนต่างประเทศ             10.68%

 

Share: