อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (8 พ.ย.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ เวลาประมาณ 17.48 น.


(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share: