(คลิปข่าว) เปิดสถิติ กอ.รมน.สถิติป่วนใต้ลด 24%

(คลิปข่าว) เปิดสถิติ กอ.รมน.สถิติป่วนใต้ลด 24%


เหตุรุนแรงเที่ยวล่าสุด 2 เหตุการณ์ เกิดขึ้นหลังจากเมื่อไม่กี่วันมานี้ ที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ บอร์ด กอ.รมน. ที่มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน เพิ่งให้ความเห็นชอบแผนเสริมสร้างสันติสุข ปี 62 เพื่อเป็นทิศทางของนโยบายดับไฟใต้ในปีงบประมาณใหม่

ในที่ประชุม มีการพูดถึงภาพรวมของสถานการณ์ไฟใต้ในห้วงปีงบประมาณ 2561 คือระหว่างเดือนตุลาคมปี 60 ถึงสิ้นเดือนกันยายน ปี 61 จากสถิติสรุปว่า มีเหตุรุนแรงที่เป็น "เหตุความมั่นคง" ทุกประเภท ทั้งยิง เผา และลอบวางระเบิด รวมทั้งสิ้น 125 เหตุการณ์ เทียบกับปีก่อนหน้าที่เกิดเหตุรวมทั้งหมด 166 เหตุการณ์ เท่ากับลดลง 41 เหตุการณ์ คิดเป็น 24.69% นอกจากนั้นจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงในปี 61 มีจำนวน 194 ราย แยกเป็นเสียชีวิต 52 ราย บาดเจ็บ 142 ราย เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ผู้ได้รับผลกระทบลดลงถึง 153 ราย คิดเป็น 44% แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์โดยรวมดีขึ้น ทั้งจำนวนเหตุรุนแรงที่ลดลง และความสูญเสียก็ลดลงด้วย แต่ถ้าถามว่า ภาคใต้สงบหรือยัง ก็ต้องบอกว่ายังไม่สงบ และยังต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหากันต่อไป เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดมาอย่างยืดเยื้อยาวนานเกือบ 15 ปีให้ยุติลงเสียที

Share: