จุดเทียนขึ้นภู เชิดชูมุกดาหาร

...


จุดเทียนขึ้นภู เชิดชูมุกดาหาร นมัสการพระใหญ่ ส่องไฟแห่งแสงธรรม
ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญทุกภาคส่วน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนนักท่องเที่ยว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีมงคล เนื่องในงานวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ ๓๖ ปี ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร โทร.๐ ๔๒๖๑ ๓๖๘๔
#๓๖ปีมุกดาหาร
#จุดเทียนขึ้นภู
#วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
#มุกดาหาร

Share: