'ฉัตรชัย' นำทูต 20 ประเทศติดตามการแก้ปัญหา 'ไอยูยู'

"รองนายกฯ ฉัตรชัย" นำ ทูต20ประเทศ ติดตามการแก้ปัญหา "ไอยูยู" ดูระบบตรวจสอบย้อนกลับ พร้อมนำชมการพังซากเรือ หวังนานาชาติเชื่อมั่น "ไทย" ไร้ประมงผิดกม. 


Share: