ปตท.-บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมัน เบนซิน-โซฮอล์ 40สต. เว้น E85 ขึ้น 20

ปตท. และบางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ 40 สต./ลิตร เว้น E85 ขึ้น 20 สต./ลิตร มีผลในวันพรุ่งนี้ เวลา 05.00 น.


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับราคาน้ำมัน ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 เพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยราคาขายปลีกมีดังนี้

ดีเซล อยู่ที่ 29.89 บาทต่อลิตร
E85 อยู่ที่ 21.79 บาทต่อลิตร
E20 อยู่ที่ 27.94 บาทต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 30.68 บาทต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 30.95 บาทต่อลิตร
ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Dm4zrfjUcAAaJ8k

Dm4zrfjU4AAqA2b

Share: