ประกาศราคาแร่ (12 ก.ย.61)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 12 กันยายน 2561


(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share: