มาเลเซียขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ

เป็นเดือนละ1,050 ริงกิตเริ่มมีผลปีหน้า


รัฐบาลมาเลเซียประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศสู่ระดับ 1,050 ริงกิต (253 ดอลลาร์) ต่อเดือน โดยมีผลบังคับใช้ในปีหน้า

สำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า หลังจากที่ได้พิจารณาข้อเสนอจากคณะกรรมการที่ปรึกษาค่าแรงแห่งชาติ รัฐบาลก็ได้เห็นพ้องที่จะปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสู่ระดับ 1,050 ริงกิตต่อเดือน หรือ 5.05 ริงกิตต่อชั่วโมงทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงรัฐซาบาห์ และซาราวัค

ปัจจุบัน ค่าแรงในคาบสมุทรมาเลเซียอยู่ที่ระดับ 1,000 ริงกิตต่อเดือน ขณะที่รัฐซาบาห์ และซาราวัคอยู่ที่ระดับ 920 ริงกิต

“ค่าแรงขั้นต่ำสอดคล้องต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน การปรับขึ้นค่าแรงขนานใหญ่จะสร้างปัญหาต่อภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านการคลังของประเทศ รัฐบาลก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่ให้การชดเชยต่อฝ่ายนายจ้าง” แถลงการณ์ ระบุ

Share: