อันเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพทหารถูกยิงเสียชีวิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพทหารถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส


               11 ก.ค. 61  เมื่อเวลา 15.00 น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางหน้าหีบศพ จ่าสิบเอก พัฒชัย สุรีย์ อายุ 36 ปี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังตอนส่ง หน่วยสนับสนุน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4

 

 

 

               ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายตามประกบยิงขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์จากบ้านพักในพื้นที่ อ.ระแงะ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 อ.สุไหงปาดี เหตุเกิดพื้นที่บ้านจอมอง หมู่ที่ 11 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดชลธาราวาส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

               ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพ จ่าสิบเอก พัฒชัย สุรีย์ ในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

Share: