TFEX REPORT 11 กรกฎาคม 2561

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 มีปริมาณการซื้อขายที่ 337,598 สัญญา


โดย SET50 Index Futures  มีปริมาณการซื้อขาย183,577สัญญาSingle Stock Futures 134,177 สัญญา Gold Futures 13,268สัญญาโดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 12,826 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย2,734 สัญญาUSD Futures 3,263สัญญา RSS3D Futures 238 สัญญา และ Gold-D Futures 341สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า (10  กรกฎาคม2561) ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 2,435,437สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลดลงเป็นทิศทางเดียวกับตลาดอื่นในภูมิภาค โดยได้รับอิทธิพลจากสงครามการค้า หลังสหรัฐฯ ประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 2 แสนล้านดอลลาร์โดยดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,078.82 จุด ลดลง-6.54 จุด (-0.60%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญาS50U18(170341สัญญา)มีราคาที่ใช้ชำระราคา1,071จุดลดลง-6.90จุด และมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต-7.92จุดส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญาBLANDU18 (29,626สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา1.85บาทเพิ่มขึ้น 0.02 บาท

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์  สัญญา Gold-D Futures (GDU18) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1256.93 ดอลล่าร์สหรัฐ ลดลง-0.74ดอลลาร์สหรัฐ (-0.06%) และ Gold Futuresสัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือGF10Q18 (9463สัญญา)มีราคาที่ใช้ชำระราคา19850บาทเพิ่มขึ้น20บาท ส่วนราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3DZ18 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 48.70บาทต่อกิโลกรัม ลดลง-0.90 บาท

สมาชิก TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่บ.ล.  เคจีไอ (ประเทศไทย), บ.ล.  เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) และ บ.ล.  ภัทรทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น33.00%

                   ประเภทผู้ลงทุน        สัดส่วนการซื้อขาย

            ผู้ลงทุนสถาบัน                       30.42%

            ผู้ลงทุนทั่วไป                         53.71%

            ผู้ลงทุนต่างประเทศ                  15.87%

 

Share: