อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (11 ก.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ เวลาประมาณ 16.45 น.


(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share: