(คลิปข่าว) ประกาศห้ามนักข่าว เข้าไปในพื้นที่ถ้ำหลวง

ประกาศห้ามนักข่าว เข้าไปในพื้นที่ถ้ำหลวง


เมืี่อเวลา 06:31 น. ได้มีประกาศห้าม! นักข่าว เข้าไปในพื้นที่ ถ้ำหลวงแล้ว ส่วนนักข่าวที่อยู่ภายในกำลังให้ออกมาทั้งหมด หลังจากนี้ห้ามนักข่าวเข้าพื้นทึ่เด็ดขาด

Share: