รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (13 มิ.ย.61)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561


(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share: