'กฤษฎา' ขีดเส้นให้คำตอบสิ้นเดือนแก้หนี้สินกองทุนฟื้นฟู

"กฤษฎา" ขีดเส้นให้คำตอบสิ้นเดือน แก้หนี้สินเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบ


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าในการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ที่มีมูลหนี้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ร่วมกับสถาบันเจ้าหนี้ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน สหกรณ์ และธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้สถาบันเจ้าหนี้เสนอให้มีการซื้อหนี้จากเจ้าหนี้เดิม ไปโดยพ้นภาระ ขอลดหย่อนภาษีจากยอดหนี้

ในส่วนทางกลุ่มเกษตรกร เสนอขอลดยอดหนี้เหลือร้อยละ 30 และผ่อนชำระภายใน 6 ปี โดยตนให้ธนาคารไปคำนวนตัวเลขทั้งหมดในวันที่ 22 มิ.ย.พร้อมกันนี้ให้สถาบันเจ้าหนี้ไปตกลงกันเองว่าเจ้าหนี้จะปรับโครงสร้างหนี้อย่างไร โดยให้กลุ่มเกษตรกร รอคำตอบภายในสิ้นเดือนนี้

นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ที่ปรึกษากลุ่มสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย และแกนนำกลุ่มเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ กล่าวว่าได้เสนอเงื่อนไขให้ธนาคารตัดยอดหนี้ร้อยละ 70 เหลือต้นร้อยละ 30 หยุดดอกเบี้ย 6 ปี โดยตัวแทนสมาคมธนาคาร รับข้อเสนอไปพิจารณาแต่ยังให้รัฐช่วยรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายเกษตรไม่ชำระหนี้ที่เหลือ ซึ่งสมาคมธนาคารจะประชุมวันที่ 20 มิ.ย.และมาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้หนี้เกษตรกร ที่มีรมว.เกษตรฯเป็นประธานเพื่อสรุปวันที่ 22 มิ.ย.นี้ โดยระหว่างนี้แต่ละธนาคารรับข้อเสนอไปปรับตัวเลขยอดหนี้ ซึ่งรมว. เกษตรฯต้องการให้ธนาคารไปดูให้เกิดความสมเหตุสมผลนำตัวเงินที่เกษตรกรผ่อนจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ยมาคำนวนด้วย โดยเป็นการแก้หนี้กลุ่มเกษตรกรที่เป็นหนี้เอ็นพีแอล กว่า 1.6 หมื่นคน ซึ่งธนาคารรัฐ ตั้งวงเงินสำรองหนี้สูญสำหรับหนี้สินสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯไม่เกิน 2 พันล้านบาท ไม่ใช่ 7- 8 พันล้านบาทแต่อย่างใด และเป็นเรื่องระบบการเงินของธนาคาร

Share: